Nyheter

Ny miljardorder <br></br> för Skanska

Den tunga orderingången fortsätter för Skanska. Byggkoncernens amerikanska gren har fått i uppdrag att uppgradera vattenreningsanläggningen Newtown Creek i New York, ett kontrakt värt cirka 2,7 miljarder kronor.

Kontraktet med New Yorks miljömyndighet, New York City Department of Environmental Protection, är Skanska USA Civils tredje gällande vattenreningsanläggningen Newtown Creek. Det är den avslutande delen av en större uppgradering som genomförs för att möta federala och delstatliga miljökrav.

Uppdraget omfattar rivning av anläggningar och återuppbyggnad av nya delar. Skanska genomför för tillfället sju utbyggnader av vattenanläggningar i New York-området och Kalifornien. Den största ordern är på 1,04 miljarder dollar och gäller vattenanläggningen Croton Water Filtration Plant i New York.

Arbetet med Newtown Creek påbörjas under sommaren och beräknas vara klart 2012.