Nyheter

Ny modell ska ge bättre ledarskap

Det hänger på chefen. – Det som inte funkar beror mycket mer på ledarrollen än vad vi i projektledningsgruppen hade trott, säger Mats Alexanderson, projektledare på Skanska. Han leder pilotarbetet ”konsekvensstyrt ledarskap”.

Trafikplats Värtan i Stockholm är ett jättebygge med trafikplats i två plan, påfarter och betongtunnel. Där ska 130 personer utföra rätt moment, på rätt ställe i rätt ögonblick. Men det har varit ständiga avvikelser i tidplanen. – Markgruppen kanske grävde på ett ställe, fast det var mer bråttom någon annanstans. Men det är inte de som arbetar där, som det är fel på. Det är vi chefer, som inte har skött informationen, säger projektledaren Mats Alexanderson. Sedan man började använda den inlärningspsykologiska metoden OBM, Organizational Behavior Management har antalet avvikelser i tidplanen sjunkit dramatiskt. Nu ska man testa metoden på säkerheten. Det övergripande målet är att olycksfrekvensen ska vara noll. Det första delmålet är att varje morgon gå igenom i arbetsgruppen vilka risker som hotar denna dag, hur allvarliga konsekvenserna kan bli och hur riskerna kan undvikas. – Vi har tidigare pekat med hela handen. Nu är alla inbegripna i verksamheten, säger Mats Alexanderson. En given förändring för projektledningsgruppen är att vara ute mer på bygget. Mats Alexandersons eget mål är att vara ute minst en gång om dagen och ge positiv feedback. Det går sådär, men jämfört med när han bara satt på kontoret, är det stor skillnad. OBM-konsulten Ulf Dennholt har hjälpt projektledargruppen att sätta upp tydliga resultat- och beteendemål och koppla till positiv förstärkning, ett nyckelbegrepp i konsekvensstyrt ledarskap. – Det är att bry sig om vad folk gör och uppmärksamma det på ett sätt som upplevs positivt. Leta rätt, inte fel. Ett arbete som kräver stor uthållighet.

Så får du med dig medarbetarna

1. Beskriv förändringen i konkreta beteenden, så att var och en vet vad den ska göra annorlunda.

2. Förändra konsekvenssystemet. Det nya beteendet förstärks om jag får något för att jag gör på det nya sättet.

3. Följ upp beteendet. Beröm dem som gör rätt. Våga sätt ner foten om de gör fel. Men tänk på att det krävs fem gånger så mycket beröm som kritik.

Leif Andersson har skrivit ”OBM—Ledarskapets psykologi”. Det här är hans bästa tips.