Nyheter

Ny ordförande i SABO

Ny ordförande för bransch- och intresseorganisationen SABO blir Åsa Johansson, idag ledamot i SABOs styrelse och kommunalråd (S) i Hagfors.

Åsa Johansson har suttit i SABOs styrelse sedan 2011 och tillträdde posten som ordförande under sommaren.

Tidigare ordförande Leif Jakobsson lämnade uppdraget som ordförande i mitten av juni då han utsågs till statssekreterare på finansdepartementet. 

Åsa Johansson:
…har haft olika lokala och regionalpolitiska uppdrag, bland annat ordförande för det kommunala bostadsbolaget Hagforshem. Sedan två år tillbaka kommunalråd i Hagfors kommun och vice ordförande i Region Värmland.
…tycker att de viktigaste bostadspolitiska frågorna just nu handlar om att underlätta för allmännyttan att producera hållbara och prisvärda bostäder åt alla och att lyfta den bostadssociala dimensionen i kommunerna och i de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet.