Nyheter

Ny överenskommelse för att motverka mutor

Fr vänster: Håkan Sörman, vd SKL, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige, Johan Skoglund, koncernchef JM, Svante Hagman. vd NCC Construction, Karin Malmgren, chefsjurist Peab, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke sverige, Helena Sundén, generalsekreterare IMM. Foto: Susanne Bengtsson.

En överenskommelse för att förebygga mutor och underlätta arbetet mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn har tagits fram. Överenskommelsen har undertecknats av de stora byggföretagen, Sveriges Byggindustrier, branschorganisationer samt Sveriges kommuner och landsting.

Idag presenterades ett unikt dokument där bygg- och fastighetssektorn tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, formulerat gemensamma riktlinjer för att motverka korruption och mutor.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare. Det handlar också om att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

– Det känns bra att vi fått tydliga spelregler som båda parter skrivit under, säger Johan Skoglund, koncernchef JM.

Svante Hagman, vd NCC Construction, håller med.

– De tär viktigt att vi får transparens och att alla jobbar med samma förutsättningar.

– För oss handlar det om god byggherresed. Hur vi som beställare uppträder och vilka krav vi ställer på våra leverantörer har en avgörande betydelse för branschkulturen. Nu blir det ännu tydligare vad vi ska förvänta oss av varandra när vi gör affärer och genomför projekt, säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Håkan Sörman, vd SKL, är nöjd med att ha fått till en överenskommelse med bygg- och fastighetssektorn. Sedan tio år tillbaka har man redan en liknande överenskommelse med läkemedelsbranschen.

– Det handlar om stora pengar i byggbranschen och visst är mycket av problemen kopplade till denna sektor. Det här kommer att bli jättebra, nu har vi en ny standard att förhålla oss till. Jag har bara bra erfarenheter av den överenskommelse som vi har med sjukvårds- och läkemedelsbranschen, det har blivit mer ordning och reda.

Tydliga regler och riktlinjer är viktiga, men värderingarna är ofta avgörande när man hamnar i en gråzon. Det menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

– När det kommer upp små frågor i gråzonen är det viktigt att stå på rätt sida – och med marginal. Det är värderingarna som gör att vi hamnar rätt.

Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM, NCC, Peab, Skanska Sverige, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige.  Tanken är att man ska få med sig fler aktörer på tåget.

– Jag ser fram emot att sälja in detta dokument till alla våra medlemmar, och även till våra systerförbund som fungerar som leverantörer till våra medlemmar, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.  

Institutet mot mutor har varit samordnande i projektet.

– Vi har hållit ihop arbetet, men initiativet kom från branschen. Vi fick frågan i maj 2013 och vi ser det som ett mycket positivt grepp. Gränsen för vad som betecknas som muta eller korruption måste tydliggöras, säger Helena Sundén, generalsekreterare på IMM. Bygg- och fastighet är den första sektor som vi hjälper att ta fram en sådan här överenskommelse. 

 

Lädda ner överenskommelsen här: