Nyheter

Ny plattform för arkitekter i Norden

Nordic Architect Panel samlar föreskrivare från Norden två gånger om året.

Nordic Architect Panel är namnet på ett nytt initiativ som ska fokusera på de senaste rönen kring arkitektur och arkitektyrkets roll i byggbranschen.

Två gånger om året kommer Nordic Architect Panel att samla föreskrivare från Norden i en gemensam undersökning.
– Med Nordic Architect Panel vill vi skapa en nordisk plattform där föreskrivare från alla delar av arkitektbranschen får möjlighet att kroka arm över gränserna och dela sin bedömning om trender och tendenser. Det skall bli väldigt spännande att se vad vi kan lära oss av danskarna, finnarna, norrmännen och vad vi svenskar kan lära dem, säger Anna Ranow på Cembrit i ett pressmeddelande.

Enligt Cembrit är denna uppgift viktig eftersom man nu står inför nya gemensamma utmaningar och ett nordiskt samarbete kan hjälpa till att hitta hållbara och estetiska lösningar:

– Förhoppningsvis kan detta nya initiativ hjälpa till att inspirera till mer samarbete mellan arkitekter, beställare och entreprenörer, men på sikt också skapa ett forum för kunskapsdelning mellan de nordiska arkitektkontoren berättar arkitektrådgivare Linda Larsson-Levin, som även koordinerar Living Architects som Cembrits nordiska rådgivningsteam heter.

Nordic Architect Panel lanserade nyligen den första undersökningen i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Alla arkitekter, ingenjörer eller konsulter som vill delta i Nordic Architect Panels undersökningar har möjlighet att delta och siktet är inställt att få med minst 400 deltagare redan i första omgången.