Nyheter

Ny prognos: Regionerna som drabbas hårdast

Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen
Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med 14 procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Men skillnaderna mellan olika delar av landet är stora.
– Konjunkturen är stark i Norrbotten och svag i Stockholm, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

– Räntehöjningarna sänker nyproduktionen av bostäder. Därför drabbas storstadsregionerna hårdast, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Starkast under 2023 är byggmarknaden i Norrbotten där investeringarna ökar 5 procent. I Stockholm är läget betydligt sämre och investeringarna minskar med 18 procent. Motsvarande siffra för Skåne -16 procent och för Västra Götaland -13 procent.

– Dels har norra Sverige inte en lika stor nedgång i bostadsbyggandet, dels håller regionens stora industrisatsningar uppe investeringsnivåerna i Norrbotten, säger Emil Flodin. De totala bygginvesteringarna 2023 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 523 miljarder kronor.

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar, uppdelat på region. Källa: Byggföretagen

”Bottenkänning”

Bedömningen 25 500 påbörjade bostäder är 13 000 färre än Byggföretagens prognos i höstas och innebär en halvering av bostadsbyggandet på drygt ett år.

– Det är bottenkänning i nyproduktionen av både hyres- och bostadsrätter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är stigande räntor huvudförklaringen till byggbromsen. Byggföretagen prognosticerar också att Riksbanken höjer styrräntan till fyra procent. 

– Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Vill höja ROT-avdraget

Det bistra läget påverkar även sysselsättningen i byggindustrin. Antalet sysselsatta bedöms minska med 21 000 personer mellan 2022 och 2024. 

– Våra medlemsföretag är måna om att långsiktigt behålla sin personal. Därför väntar vi på fler reformer från regeringen. Byggföretagen vill bland annat att satsningen på branschskolor förlängs, att ROT-avdraget höjs till femtio procent av arbetskostnaden upp till 75 000 kr och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att hålla uppe efterfrågan i nyproduktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Totalt sett bedömer Byggföretagen att BNP minskar med 1,6 procent under 2023 – för att vända till en ökning med 1,2 procent 2024.