Nyheter

Ny rapport: Arkitektbranschens kris kom av sig

Tobias Olsson, förbundsdirektör. Foto: Jonas Malmström

Arkitektföretagarna ser ljust på framtiden, visar en ny branschrapport från Sveriges Arkitekter.
– Vi ser en glädjande snabb uppgång i både lönsamhet och beläggningsgrader, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.
Stödet för korttidsarbete nämns som en förklaring, men framför allt är det bostadsbyggandet som driver tillväxten.

Arkitektföretagen ligger bland de första i konjunkturen i och med att de deltar med skisser och koncept i tidiga skeden. De blir på så sätt en indikator på tillståndet i hela samhällsbyggnadsbranschen. En ny rapport från Sveriges Arkitekter visar att konjunkturen i arkitektbranschen står stark igen. Efter nedgången 2020 pekar pilarna uppåt, framför allt på grund av bostadsbyggandet. 

– Både vi och våra företagande medlemmar var på tå när pandemin kom. Krisen slog mot våra medlemmar i fjol men nu ser vi en glädjande snabb uppgång i både lönsamhet och beläggningsgrader. Arbetslösheten sjunker till samma låga nivå som före pandemin och över 20 procent planerar att nyanställa, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Stödet för korttidsarbete på totalt 118 miljoner kronor till arkitektbranschen spelar in, men det är bostadsbyggandet som driver tillväxten. Rapportens makroekonomiska avsnitt pekar på att den höga produktionstakten fortsätter, men att bostadsprisernas exceptionella ökningar är en inbyggd risk i ekonomin som kan påverka bostadsbyggandet.

Något annat som framkom av undersökningen är arkitektföretagens kompetens inom ekologiskt hållbart byggande. De större företagen svarar generellt att de kan erbjuda hela bredden inom detta kunskapsfält, medan de mindre istället är mer nischade mot specifika hållbarhetsfrågor. Många arkitektföretagare vittnar i andra sammanhang om att de erbjuder beställaren klimatsmarta lösningar och koncept som inte tas om hand – byggbranschen kan vara konservativ.

– Samhällsbyggnadsbranschens största risk är att den inte lyckas ställa om till ett hållbart byggande tillräckligt snabbt. Den är större än det kortsiktiga problemet med cementbrist, avslutar Tobias Olsson.

Resultat från rapporten:

  • Omkring 45 procent av de svarande företagarna tror på ökad omsättning och rörelsemarginal 2021. 
  •  25 procent av företagarna höjer priset under hösten, medan de flesta bedömer att de har oförändrade arvoden under återstoden av 2021.
  •  Beläggningsgraderna ökar stadigt. Nära 20 procent anser till och med att deras beläggningsgrad är för hög. 
  •  I år svarar 22 procent av företagarna att de planerar att öka antalet anställda jämfört med 17 procent i fjol. Bland företagen med över 20 anställda svarar 80 procent att de planerar att öka antalet anställda.