Nyheter

Ny rapport belyser platschefens roll – skrivbordsarbetet ökar

Platschefernas roll har granskats i en ny rapport. Bild: Gettyimage

Upphandlingar, tidsbrist och allt för många led av underentreprenörer är faktorer som kan orsaka ”skav” och därmed oegentligheter i byggprocessen, enligt en ny rapport där byggchefer har intervjuats.

Rapporten har gjorts på uppdrag av Byggmarknadskommissionen, i samarbete med Ledarna, och bygger på intervjuer med elva byggchefer i landet med syftet att öka förståelsen för bygg- och platschefernas roller. Huvudfrågorna är ”Vad skaver vid ett bygge?” och ”Vad finns det för stöd att hantera det som skaver?”. 

Ett nyckelord som rapportförfattaren och kulturgeografen Kristina Westermark på WSP lyfter fram är kontroll. För platscheferna ägnas mer tid åt kontroll av dokument än att i själva verket vara på plats på bygget. ”Om man hårdrar det indikerar intervjuerna att en byggchef har gått från att vara en medlare och ”en i byggänget” till att sitta på kontor”, går att läsa i rapporten.

De faktorer som ökar risk för skav är tidsbrist, upphandlingar och underentreprenörer. Vid tidsbrist ökar risken för att gena och släppa in underentreprenörers underentreprenörer som inte lever upp till kraven. Och ju fler led av underentreprenörer desto mindre kontroll och större risk för oegentligheter, enligt de intervjuade. 

Även upphandlingarna ställer till problem när priset väger tyngst, då ökar också risken för att gena och hitta kryphål. Upphandlingarna ökar också i takt med att byggbolagen får allt färre byggarbetare och därmed tvingas upphandla.

– För 20, 30 år sen var det bjudluncher, resor, tjänster och gentjänster som orsakade skav. Men det tycks ha försvunnit och ersatts med mer sofistikerade skav som tid, upphandling och underentreprenörer, sade Kristina Westermark vid webbseminariet som arrangerades vid rapportsläppet i veckan.   

Medverkade vid seminariet gjorde bland annat Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.
– Vi behöver ännu starkare ledarskap och det är som vi ser i rapporten inte ledarskap vi får mer av utan administration. Vi frågade ganska nyligen våra medarbetare vad som orsakar byggfel. Det var tidsbrist, erfarenhetsåterföring som inte hinns med mellan projekten och resursbrist, alltså brist på medarbetare. Det är ledarskapet och tilliten vi behöver jobba mer med samt få fler delade roller så att tid finns att vara på plats vid byggarbetsplatsen.

Även Ledarnas ordförande Andreas Miller medverkade.
– Jag känner igen bilden, det är bilden av mellanchefens stora dilemma. Platschefen ska se till att verksamheten fungerar och samtidigt finns trycket från ägare och beställare. Vi tycker att man måste uppvärdera ledarskapet på det sättet att man ger det mer tid. När vi hör med våra medlemmar ser vi att det administrativa stödet minskar och det administrativa uppdraget landar på chefen. Det ser bra ut i balansräkningen, men kan leda till att cheferna går in i väggen. Jag tror det är viktigt att titta på hur mandatet ser ut hos cheferna, den administrativa bördan och hur relationen ser ut till andra medarbetarna.

Hela rapporten finns att ta del av här.