Bostadsbyggande

“Risken är stor för en halvering av bostadsbyggandet”

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke

I Veidekkes senaste samhällsbyggnadsrapport målas en mörk bild upp av bostadsbyggandet.
– Följdeffekterna av kriget i Ukraina har skapat en giftig bägare av skenande prisutveckling på energi och livsmedel, stigande räntor och oro på de finansiella marknaderna, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör och analysansvarig på Veidekke.  

Medan kontor, samhällsfastigheter samt lager- och logistik uppvisar stabilitet finns risk för en perfekt storm på bostads- och fastighetsmarknaden, skriver Veidekke.

Skenande prisutveckling

Baserat på tillgängliga data kommer bostadsbyggandet, enligt Veidekke, att minska med 25–30 procent 2023, jämfört med toppåret 2021. Efter sommaren har det dock skett ett kraftigt skifte på marknaden som inte fångas av äldre statistik. 

– Följdeffekterna av kriget i Ukraina har skapat en giftig bägare av skenande prisutveckling på energi och livsmedel, stigande räntor och oro på de finansiella marknaderna. Kombination av höga byggkostnader, fallande bostadspriser och press på hushållen kommer att prägla utvecklingen på marknaderna de närmaste ett till två åren. Risken är stor för en halvering av bostadsbyggandet (påbörjade bostäder), säger Lennart Weiss, kommersiell direktör och analysansvarig på Veidekke. 

Råd till politiker och myndigheter

Veidekke varnar också för att alltför kraftiga räntehöjningar kan leda till självförstärkande händelsekedja som i värsta fall kan utlösa en ny fastighetskris och avslutar sin analys med fem råd till politiker och myndigheter:  

  1. Inför särregler för lån till reala investeringar, det vill säga nyproduktion. Den redan befintliga möjligheten till amorteringsfrihet de första fem åren för nyproducerade bostäder behöver verkställas. 
  1. Säkerställ att refinansieringsmarknaden för kommersiella fastigheter fungerar. 
  1. Utvidga bankernas möjligheter till amorteringslättnader för hushåll med hög belåning. Hushåll med belåningsgrad över 70 procent bör erbjudas en tillfällig generell amorteringslättnad. 
  1. Stötta unga familjer att etablera sig på bostadsmarknaden genom startlån och skattegynnat bosparande. 
  1. Inrätta ett tillfälligt bostadsbidrag till hushåll med höga hyror, låga inkomster eller hushåll som är särskilt hårt pressade av höga energikostnader. 

Rapporten Perfekt storm har producerats av Lennart Weiss och Stefan Attefall, den sistnämnde har i flera år varit strategisk rådgivare till Veidekke.

Ta del av hela rapporten här