Nyheter

Ny regering, nya löften

Mehmet Kaplan (MP) är ny bostadsminister. Foto: Fredrik Hjerling

250 000 nya bostäder och stora satsningar och nyinvesteringar i infrastruktur och klimatomställningar – det var några av de löften som Stefan Löfven gav under regeringsförklaringen.
Bostadsministern flyttas nu från socialdepartementet till näringsdepartementet och Mehmet Kaplan utsågs till ny bostads- stadsutvecklings- och it-minister.
Här är några reaktioner på löftena och den nya ministern. 

Lars Berqvist, ordförande Byggcheferna:
– Byggcheferna ser fram emot att alla löften som givits under valrörelsen nu infrias. Mer bostäder och mer infrastruktur är ju viktigt för samhällets utveckling. Branschen får samtidigt en utmaning att bli effektivare i sin produktion framförallt när det gäller bostäder. Det måste bli rimliga hyror om det ska bli några volymer med framförallt hyresrätter. Vad vi är rädda för är att resursbristen kan bli ett problem om vi ska bygga allt som lovats. Vi ser redan en brist på ingenjörer och chefer med erfarenhet vilket kan ställa till det om konjunkturen vänder uppåt inom bygg.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
– Nu är den nya regeringen utsedd. Vi förväntar oss och hoppas på kreativa samtal där vi kan förverkliga valrörelsens ambitioner på ett ökat bostads- och infrastrukturbyggande. Det är en grundförutsättning för att skapa välfärd i Sverige. Byggindustrins omsättning motsvarar 8 procent av BNP och vi sysselsätter över 300 000 personer. Tillsammans skapar vi inte bara bestående byggnader och infrastruktur utan även förutsättningar för ett fungerande samhälle.

Kurt Eliasson, vd, SABO:
– Vi välkomnar Mehmet Kaplan som bostadsminister och ser fram emot ett gott samarbete. Att det nu finns ett nationellt mål att bygga 250 000 bostäder är mycket bra. Nu finns det på plats och de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att spela en betydande roll för att det ska förverkligas. Det ser jag fram emot.

Anders Lago, ordförande HSB riksförbund:
– Det är viktigt att vi får en bostadsminister som får tydligare fokus på bostadsfrågan. Med tanke på de stora utmaningar vi står inför med en akut bostadsbrist är det angeläget att frågan får stort utrymme i den nya regeringen.

Marie Linder, förbundsordförandeför Hyresgästföreningen:
– Det är utmärkt att Sveriges nya statsminister betonar vikten av tillgången på hyresrätter och att få fart på byggandet, och dessutom sätter konkreta mål för detta. Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar de kommande åren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske på ett miljömässigt och inte minst socialt hållbart sätt. Vi hoppas att han inom kort också förtydligar denna ambition genom konkreta förslag på hur detta ska ske. Här handlar det till exempel om att stärka konsumentskyddet och öka inflytandet för hyresgästerna vid ombyggnation.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige:
– Det är bra och väntat att Löfven adresserar behovet av fler bostäder tidigt i sin regeringsförklaring. Nu blir det en nyckelfråga hur detta ska ske och vi räknar med att regeringen snabbt blir mer konkret här. Utöver renovering av miljonprogrammets hus talar Löfven uteslutande om produktion av nya bostäder. Eftersom 99 procent av bostäderna redan är byggda hoppas vi att regeringen framöver utformar en bostadspolitik som tar utgångspunkt i ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Det är bra att regeringen har ambitiösa planer avseende investeringar i vägar och spårbunden trafik, såväl nationellt som regionalt. Tillgången till en modern och väl fungerande infrastruktur främjar investeringar i nya bostäder och lokaler, krymper avstånd på arbetsmarknaden och bidrar till en hållbar regional utveckling i och kring våra största städer.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande:
– Jag kan också konstatera att vi har blivit lyssnade på när det gäller flera andra områden. Vi ska få en a-kassa värd namnet, vi ska få igång byggandet och en bostadspolitik som inte lämnar över allt till marknaden. Vi ska också komma igång med upprustning av miljonprogrammen, inte minst energieffektivisering.