Nyheter

Ny skyskrapa planeras i Kista

Kistas nya skyskrapa ska bli 156 meter hög. Bild: Sport Hotels

En skyskrapa på 156 meter kan bli verklighet i Kista.

Bakom projektet står Sport Hotels of Sweden.

Exploateringsnämnden fattar beslut om markanvisningen på sitt möte denna vecka.

Sport Hotels of Sweden planerar en internationell mötesplats kombinerat med idrott och hälsa, forskning, hotell, modern konferensanläggning, kontor och bostäder i Kista. Fastigheten som blir cirka 156 meter hög markanvisas på Exploateringsnämndens möte den 19 februari.

I ett tjänstemannautlåtande föreslår Exploateringskontoret att:

– Exploateringsnämnden anvisar mark för sportanläggning, hotell, konferens, kontor, butiker och bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag

– Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

– Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Bakom projektet står det nybildade bolaget Sport Hotels of Sweden som ägs av tre olika bolag representerade av Fredrik Alamaa (Index International AB), Ulf Morelius (SSM) och Erik Olsson (Executive Invest Stockholm AB).

Bolaget avser sälja bostäderna medan hotell, konferens, kontor, sport och butiker fortsatt kommer ägas av bolaget.

Socialdemokraterna i Stockholm stöttar förslaget.

– Kista är en av Stockholms mest dynamiska platser. Kista är också ett bra exempel på hur viktigt samarbetet mellan politiken och näringslivet är. Den konkurrenskraft som finns här gör hela Stockholm starkt. Ett medvetet arbete har gjort att vi har kunnat locka till oss företag som ligger i framkant i den internationella konkurrensen. Nu tar vi nästa steg i områdets utveckling med bygget av ett nytt sporthotell, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Erik Olsson, representant för ägargruppen, kommenterar projektet:

– Fastigheten med sin höjd och innehåll kommer att bli ett nytt landmärke för Stockholm och en mötesplats för de som jobbar, gästar eller bor i Kista med omnejd. Vi är fantastiskt glada att staden nu fattar beslut om markanvisning så att vi kan arbeta vidare med att förverkliga den här byggnaden i Kista.