Nyheter

Ny stadsdel vinner Planpriset 2017

Stockholms stad stadsbyggnadskontor ligger bakom prisade planen för Södra Skanstull.

Planpriset 2017 gick till Södra Skanstull, en ny stadsdel i Stockholm som ska knyta ihop Södermalm med Gullmarsplan. Sveriges Arkitekters jury fastnade för den starka lokala förankringen. Trafikverket delade ut sitt arkitekturpris till en motorväg som värnar världsarv.


– Södra Skanstull innehåller alla utmaningar det innebär att knyta ihop och komplettera staden. Idag är det en miljö som präglas av den trafik som genomkorsar området. I planeringsarbetet har arkitekterna tagit avstamp i de kvaliteter som finns och i erfarenheter hos de som lever och verkar i området, säger juryns ordförande Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA och biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Södra Skanstulls medtävlare om Planpriset 2017 är en utvecklingsplan för hur innerstaden i Linköping ska växa, ramprogrammen Kunskapsstråket, hur Lund ska knyta ihop verksamheter längs den kommande spårvägen och en detaljplan för Kolkajen, som förutom bostäder skapar nya mötesplatser i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Juryns motivering i sin helhet: ”Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt.”

Trafikverkets Arkitekturpris gick till västsvenska E6:an genom världsarvet i Tanum, sträckan Pålen–Tanumshede, som går i känslig miljö och lyfter dess säregna natur och kultur.

Juryns motivering: ”Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens  och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen. ”
Jenny Marcuson Fors