Byggmaterial

Ny studie jämför kostnader för betong- och träbyggnader

studie jämför träbyggande med betongbyggande
Bostäder och tandvård i Bengtsfors, ett av projekten som ingår i studien. Bild: Arkitema

Det är inte alltid dyrare att bygga med KL-trä, jämfört med betong, det beror på typen av projekt.
Det visar
en ny studie som jämför byggkostnaderna mellan att bygga i trä och betong för att öka kunskapen kring träbyggande.

Arkitema, Cowi Norge och Chalmers har tillsammans studerat och jämfört nyligen byggda projekt i Sverige och Norge. Projekten har stommar i antingen betong eller korslimmat trä.

Slutsatserna av jämförelsen, tillsammans med litteraturstudier och intervjuer, är bland annat att:
– De totala byggkostnaderna för att bygga med korslimmat trä måste inte bli högre, det beror på typen av projekt.
– Ju mer erfarenhet av att planera och bygga träkonstruktioner, desto lägre blir byggkostnaderna.
– Materialkostnaden för trästomme blir ofta högre…
– … men med trästomme blir ofta byggtiden kortare vilket minskar investeringskostnader och snabbar på intäktsflödet.

– Trä är ett hållbart material med en koppling till naturen som också är bra för människors hälsa, och som samtidigt håller nere byggbranschens klimatpåverkan. Det är viktigt att höja kunskapsläget kring träbyggande eftersom metoder och materialteknik ständigt utvecklas. Ju mer erfarenhet vi får av träbyggande desto bättre är det både för klimatet och den ekonomiska kalkylen, säger Aija Baumane, hållbarhetsstrateg på Arkitema.

– Alla material har sina fördelar och nackdelar. Alla projekt består av kombinationer av olika material och vi måste balansera ekonomi, miljö och sociala aspekter. Trä är ett förnybart material och därför ett intressant och bra alternativ. Vi hoppas att den här studien kan bidra till mer hållbara lösningar och välinformerade beslut, säger Yutaka Goto, forskare på Chalmers.

Här kan du läsa hela rapporten.