Nyheter

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

I samband med IQ Samhällsbyggnads årsstämma i Stockholm valdes en ny styrelse med en ny ledamot; Erik Westin, enhetschef och stf regiondirektör Akademiska Hus.

Mari Broman, vVD Riksbyggen, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen: Mari Broman, vVD Riksbyggen, Ronny Andersson, marknadschef Cementa,  Stefan Engdahl, investeringsdirektör Trafikverket,  Ulrika Francke, VD Tyréns, Kristina Gabrielii, miljöchef Peab, Ulf Mangefors, VD BSK Arkitekter, Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier, Nina Ryd, docent Chalmers, Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige, Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling.