Nyheter

Ny svensk asfaltsteknik <br></br> ger lägre utsläpp

En tre kilometer lång vägsträcka på väg 272 genom samhället Årsunda utanför Sandviken fick veckan en unik svensk beläggning som sparar både energi och miljö — NCC:s nya ”gröna” asfalt.

— Vi har sänkt energiåtgången med 20 procent, koldioxidutsläppen med 30 procent och kvävedioxiden med 70 procent, säger Roger Lundberg, teknikchef på NCC Roads och pappan bakom den nya tekniken.

NCC har patentsökt sin teknik att ”skumma” bindemedlet bitumen så att man kan arbeta med lägre temperaturer i asfaltkokningen.
— Vi har kunnat sänka temperaturen från 160 grader till 120 grader i asfaltsverket i och med att lyckats få hård bitumen mjuk med vår skumningsteknik, säger Roger Lundberg till Ny Teknik.

Man har också varumärkesskyddat produkten NCC Green Asphalt.
— Vi har experimenterat i flera år för att sänka temperaturen i asfaltverken. Först som en ren arbetsmiljöåtgärd, men det sista året har miljöaspekten och energikostnaden kommit i fokus, säger Roger Lundberg.

Bitumen är den sista restprodukten från oljeraffinaderiet — en tjock, svart petroleumprodukt som blandas med sten och kokas till asfalt. För att få bitumen att mjukna och fästa på stenen krävs höga temperaturer. Men Roger Lundberg har lyckats komma ned i en tillverkningstemeperatur på 120 grader genom att ”skumma” bindemedlet så att den får en annan viskositet.

Till sin hjälp har han haft den smideskunnige maskinisten Jonny Nilsson på ett av NCC Roads mobila asfaltsverk. Tillsammans har de byggt den nya utrustningen.
— Laboratorietesterna visar att vår gröna asfalt är lika bra eller bättre än konventionell asfalt, säger Roger Lundberg.

NCC-metoden sägs vara snällare mot bituminet som inte åldras lika fort som vid konventionell asfaltskokning. Och för asfaltsläggarna blir det mindre rök och lukt under arbetet med att lägga ut asfalten.

Roger Lundberg säger att Vägverket visat intresse för den gröna asfalten eftersom Vägverket har krav på sig att sänka sina koldioxidutsläpp med 80 000 ton i år.
— Om alla Sveriges asfaltverk använde vår metod skulle koldioxidutsläppen från asfaltsproduktionen minska med nästan 50 000 ton av de 150 000 ton som vår bransch släpper ut per år, säger Roger Lundberg.

NCC håller nu på att bygga om sina asfaltverk till den nya produktionsmetoden. Sundsvall, Gävle och Borlänge-Falun är klara och Uddevalla är under ombyggnad.

Fler kommer efterhand.
— I Östersund trycker kommunen på för att vi ska bygga om till grön asfaltsproduktion, säger Roger Lundberg.

Totalt finns det ett 60-tal asfaltverk i Sverige varav NCC har nästan hälften.

Lars Anders Karlberg