Nyheter

Ny vd för Ansvar säkerhet

Alexander Wallsten

Osunda konkurrens och svartarbeten är ett stort gissel för seriösa företag i byggbranschen. En av aktörerna som jobbar för att stoppa den kriminella verksamheten är Ansvar säkerhet. Nu rekryterar man säkerhetsexperten Alexander Wallsten som blir ny vd för verksamheten.  
Varje år betalas över 91 miljarder ut i svarta löner enligt Skatteverket. Det är en del i den kriminella verksamheten som riktar sig mot näringslivet både i offentlig- och privat verksamhet. För drygt ett år sedan startade Ansvar säkerhet sin verksamhet. De kallar sig själva för Sveriges ledande expert på socialt ansvar och sedan starten har antalet intresserade kunder ökat kraftigt. Både börs-, privata företag och myndigheter fått upp ögonen för problematiken med arbetslivskriminalitet och att de är beredda att agera. Nu rekryterar man Alexander Wallsten som blir ny vd för Ansvar säkerhet. Han har en bakgrund från säkerhetsförbanden i Försvarsmakten och från ledande befattningar i säkerhets- och logistikföretag, närmast från PostNord Group AB.

– Vi behöver större kompetens inom säkerhet och har rekryterat Alexander Wallsten som tillför den kompetens som måste in i bolaget för att snabbt växa vidare tillsammans med våra uppdragsgivare, säger Jessica Löfström, ordförande Ansvar säkerhet. I ett pressmeddelande.

Verksamheten har stort fokus mot fastighet- och byggsektorn men växer inom ett flertal andra branscher så som transport, städ och verkstadssektorn. De arbetar också med många kommunala och statliga uppdragsgivare som vill säkerställa att skattepengar inte går till internationell kriminell organiserad brottslighet.

–  Jag tycker att det här uppdraget ska bli mycket spännande. Ansvar säkerhet spelar en ytterst viktig roll för att säkerställa vita, trygga, säkra projekt och arbetsplatser, inte minst i byggsektorn. Det är väldigt tillfredsställande att gå till jobbet och leda en organisation med vetskap om att vi jobbar för mänskliga rättigheter, skäliga och riktiga arbetsvillkor, trygghet och säkerhet samt att säkra skatteintäkter som annars går förlorade och hamnar i den organiserade brottsligheten, säger den tillträdande VD Alexander Wallsten.

En viktig del i verksamheten är att följa upp leverantörer och entreprenörer som anlitas i alla led. Inte minst gäller det att få bukt med svartarbeten.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Alex Wallsten som kommer att tillföra den säkerhetskompetens som nu måste in i bolaget för att vi ska växa och på riktigt åstadkomma mervärden, för våra uppdragsgivare och för samhället i stort. Arbetslivskriminalitetens omfattning har aldrig varit större och gapet mellan de som är längst ned, de illegala med de allra lägsta lönerna på 20 kr timmen, till de med vita lönerna är större än någonsin. Den internationella organiserade brottsligheten som agerar idag i Sverige kräver stor säkerhetskunskap då riskerna ökat med den enorma mängd med pengar det rör sig om, säger Jessica Löfström”, ordförande Ansvar säkerhet.

Fakta om svartarbeten:

  • Svartarbete står för 6 procent av de totala arbetsinkomsterna, enligt Skatteverket.
  • Svenskt näringsliv rapporterar att 100 miljarder kostar brottslighet företag varje år.
  • Inom ramen för LOU upphandlas det för ca 800 miljarder årligen av dessa handlas det upp ca 6 500 byggentreprenader som i snitt har ett 50 – 100 underentreprenörer i varje entreprenad.
  • Arbetsmiljöverket rapporterar att 1 av 5 arbetsgivare bedömer att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.
  • 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att bryta emot regelverken.
  • 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.