Ny Virtual Reality-utbildning

Ny Virtual Reality-utbildning
Studenterna får bland annat får lära sig att utveckla användbara, virtuella gränssnitt.

Behovet och användningen av Virtual Reality inom byggbranschen väntas accelerera under kommande år. Allt fler företag ser nyttan av att använda sig av Virtual Reality och efterfrågan på VR-kompetens ökar kraftigt. Därför startar nu Nackademin en av de allra första yrkeshögskoleutbildningarna till Virtual Reality-utvecklare.


Utbildningen är tvåårig, startar till hösten 2017 och är framtagen tillsammans med representanter från både IT- och byggbranschen. När den första kullen examineras 2019 beräknas det finnas en mycket god efterfrågan av utvecklare med särskild inriktning mot just Virtual Reality.

Teknikkonsultföretaget Sweco är en av de arbetsgivare som varit med och tagit fram innehållet i utbildningen.

– Det är väldigt spännande och roligt att höra att Nackademin startar en utbildning inom Virtual Reality. Vi har jobbat med den här tekniken länge och sett den utvecklas genom åren och nu ser vi att VR verkligen börjar användas inom arkitektur och samhällsbyggnad, berättar Carl Johan Rydell, Studiochef Visual Media & Design, Swecos arkitekter.

Även analys- och teknikkonsultföretaget WSP Sverige, som har lång erfarenhet av att utveckla VR-lösningar inom samhällsbyggnad, stöttar utbildningen.

– Tillväxten för våra tjänster inom Virtual Reality har varit mycket expansiv under de senaste två åren och genom att aktivt stödja VR-utbildningen på Nackademin hoppas vi kunna bidra till att vi blir många fler i VR-familjen. Vi är idag över 30 personer som jobbar med VR-lösningar på WSP och självklart vill vi locka ytterligare medarbetare till vårt gäng, säger Anders Lisspers, Department Manager, Visual, på WSP Sverige AB.

Alla Nackademins utbildningar bygger på ett aktuellt kompetensbehov från arbetsgivare.

– Yrkeshögskolan är unik i sitt slag genom möjligheten att snabbt plocka upp nya kompetensbehov på arbetsmarknaden och tillsammans med arbetsgivare ta fram utbildningar som ska matcha dessa. Vi är extra glada över just utbildningen till VR-utvecklare – det är verkligen ett kvitto på Yh-utbildningarnas styrka och möjlighet att ligga i framkant, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

VR-plattformar, Gränssnitt och interaktion samt Storytelling inom VR är några av de kurser som ingår i utbildningen.

Jenny Marcuson Fors