Nyheter

Nya ägaren vill börja bygga direkt

Det var i början av året som Concent meddelade att de ville sälja det planerade Barents center, eftersom de ville renodla sin verksamhet mot fastighetsutveckling. Bild: Wester+Elsner

Nu är det klart – Barents Center i Haparanda får nya ägare.
Det betyder att efter lång väntan så kommer bygget att påbörjas inom kort.
De nya huvudägarna är grupp investerare där de finska entreprenörerna Erkki Hanhirova och Jarmo Viitala ingår.
– Vi tror på projektet och vill sätta spaden i marken så snart som möjligt, säger Erkki Hanhirova.

Han beskriver köpet som en bra och trygg investering, särskilt med tanke på det 25-åriga hyresavtal som finns med kommunen.
– Jag har hela tiden trott på projektet och den turbulens som tidigare varit kring Barents Center lägger vi bakom nu oss och börjar om med tomt bord, säger Erkki Hanhirova.

Diskussionerna om ett köp inleddes för cirka ett och ett halvt år sedan och avtalet innebär bland annat att Concent ska färdigställa Barents Center och efter godkänd slutbesiktning tillträder de nya ägarna. Concent äger efter det 45 procent.
– Det är en lösning vi alla är nöjda med.

De nya ägarna kommer att vara delaktiga i produktionen, uthyrningen och driften av Barents Center. Jarmo Viitala har lång erfarenhet av att producera och driva köpcentrum. Bland annat har han utvecklat Ideapark i Tammerfors, ett av Finlands största köpcentrum med 115 000 kvm total yta, där han också fortfarande är stor ägare och har tio års drifterfarenhet.
– Han har mycket kunskap och är en trygg partner att ha med sig.

Erkki Hanhirova är själv delägare av Havator och grundare av evenemangsområdet Toranda vid Bottenviken i Torneå.
– Det finns stora möjligheter för området vid gränsen och jag brukar säga att ”Let’s make Torneå och Haparanda great again.”

Han tror inte att det blir några som helst problem att hitta hyresgäster till de lokaler som finns kvar.
– Flera intressenter har hört av sig de senaste dagarna och de ytor som nu fortfarande är tomma utgör så liten del i det hela att det inte är avgörande. Jarmo Viitala brukar säga at han aldrig hört talas om att det finns några tomma lokaler bredvid en IKEA-butik, säger Erikki Hanhirova. 

Förra veckan hölls det första byggmötet med RKL Lehto och målsättningen är att komma igång med bygget så snart det bara går.
– Barents Center är en spännande möjlighet och nu vill vi komma igång så snart det går.

Kommunalrådet Anders Waara (S) ser ”oerhört positivt” på Barents Centers nya ägare.
– Det känns tryggt att det är en ägare som har lokal förankring, är välkänd och har ett gott anseende, säger han. 

Bakgrund: Barents Centrum 
Juni 2013: Haparanda kommun och Avalanche Capital AB skriver på ett samverkansavtal gällande Barents Center. Samtidigt skriver de också på köp- och exploateringsavtalet. För totalt 48 miljoner kronor kommer Avalanche Capital AB att få full äganderätt till fastigheterna Patan 1 och del av Del av Haparanda 29:31.
Kommunen och Avalanche Captial AB skriver också på hyresavtalen för multibyggnaden och gymnasieskolan. För multibyggnaden sträcker sig hyrestiden från 1 januari 2016 till och med sista december 2041, och för skolan från 1 augusti 2015 till och med 31 juli 2040. (I båda fallen börjar hyrestiden endast löpa under förutsättning att objektet slutbesiktigats och godkänts av oberoende besiktningsman.)
För hyra av multibyggnaden ska kommunen betala 8 870 000 kronor, plus moms, om året och för gymnasieskolan är den 8 266 800 kronor plus moms per år.
Maj 2014: På ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte klubbas detaljplanen för På gränsen-området där Barents Center ska byggas.
September 2014: Samhällsbyggnadsnämnden i Hapranda kommun beviljar bygglov för Barents Center och nämnden är enhällig i sitt beslut. Den totala bruttoarean är på 106 000 kvm, exklusive hotell. Bygglovet omfattar allt utom hotelldelen. Eftersom en del av hotellet kommer att ligga på den finska sidan så avvaktar Haparanda tills den finskan detaljplanen är antagen.
Oktober 2014: Bygglovet för Barents Center i Haparanda vinner laga kraft utan att några överklagningar lämnats in.
November 2014: Avalanche Capital AB köper marken där Barents Center ska byggas av Haparanda stad. Köpesumman är på 48 miljoner kronor. December 2014: Första spadtaget för bygget tas.
Januari 2015: Torneå stads fullmäktige antar detaljplan för hotellet på finsk sida. (Projektägare, Concent Hotell AB, har inte startat bygglovprocessen än utan nästa steg är att Torneå stad säljer tomten till företaget – köpet ska beslutas i nästa kommunstyrelsesammanträde, 20 juni. Efter detta kan man starta bygglovsprocessen.)
Januari 2015: Utan föregående kommunikation meddelar Avalanche Capital AB att de överlåtit fastigheterna till ett nytt bolag. Kommunen börjar utreda om bolaget har rätt att göra så.
Mars 2015: Concent tecknar ett totalentreprenadavtal med finska Lehto Bygg AB för byggnationen av Barents Center. Ordervärdet är på sammanlagt en miljard kronor.
Juni 2015: Kommunstyrelsen klubbar ett förslag till nytt avtal, som i korthet går ut på att Avalanche Capital ska stå för alla kostnader vid eventuell ekonomisk skada som uppstår på grund av bytet av avtalspart.
December 2015: Concent meddelar att de har för avsikt att sälja Barents Center.
November 2016: Nya ägare presenteras.

Källa: Haparanda kommun, Byggvärlden