Nyheter

Nya bostäder och ny teknik visades på ”Finlands Dubai”.

Totalt visades 42 bostäder under mässan. Och när den avslutas kan köparna flytta in direkt. Foto: Annika Rådlund

Ett nytt bostadsområde byggdes upp i Seinäjoki i västra Finland där 42 bostäder, ny teknik och inredning visades upp för 130 000 besökare under sommaren.

Varje år arrangerar Suomen Asuntomessut en bostadsmässa någonstans i Finland, det är ett nytt bostadsområde som byggs upp under olika teman varje år och köparna av bostäderna får flytta in i sina nya hem direkt efter mässan slut.

Byggherrar och byggfirmor ansvarar för byggande, finansiering och visning av objekten. I år har bostäderna byggts mitt i ett skogsområde i Seinäjoki och man har lyckats bevara naturen som en del av bostadsområdet.

– Vi fäste mycket uppmärksamhet vid det här under bygglovsfasen. Till exempel följer gårdarna naturens former och smälter därför in i skogsområdet. Nu när allt är klart är det trevligt att konstatera att vi tillsammans med våra byggnadsentreprenörer har kunnat genomföre det i en anda som motsvarar planen och anvisningarna för byggnadssed, säger projektchefen Kirsi Joensuu.

 Det är sammanlagt 35 småhus, varav ett är ett parhus, ett lägenhetshus i trä samt ett rad-/loftgångshus. Det totala antalet utställningsobjekt på mässan var 43 och när massan avslutas kommer 250 personer att flytta in i sina nya bostäder.

 Besökarna har chansen att se nya husmodeller och ny teknik och prata med experter och säljare på plats. Alla visningsobjekt är dessutom inredda av stylister och många kommer till mässan för att få inspiration.

 Bland objekten finns fyra minihus på mellan 30 och 94 kvadratmeter.
– Enligt undersökningar är egnahemshus den mest attraktiva boendeformen, men i och med urbaniseringen så blir boendet mer komprimerat. Minihem svarar på de förändrade behoven och erbjuder en ny lösning för mindre tomter. I och med att befolkningen blir äldre erbjuder kompakta hem också ett flexibelt och fungerande boendealternativ för seniorer, säger Harri Tuomaala, vd för mässan Suomen Asuntomessut.
 

På stranden intill bostadsområdet har det utöver en badstrand byggts sjösättningsramper, två konstgjorda öar och ett periskoptorn av trä som belönats för sin arkitektur.
Inuti tornet finns speglar så att besökarna kan se vyn över vattnet oavsett var man är i tornet.

 130 000 personer beräknas ha besökt mässan under de fyra veckor som den arrangerades.

– Det finns många minnesvärda saker att se här som österbottningarna kan vara stola över. Strandbyggandet i området har på skoj även kallats ”Finlands Dubai”. I och med de konstgjorda öarna och den byggda stranden har vi fått en ny badstrand, en brygga, en eldstad och en sjösättningsplats som kan användas av stadsborna för rekreation, säger Jorma Rasinmäki, stadsdirektör i Seinäjoki.