Nyheter

Nya branschkrav för fasader

Gino Carinici, ordförande SPEF. Foto: Susanne Bengtsson.

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening – vill sätta stopp för fukt i fasader. Därför utvecklar man en ny branschstandard.

– Vi tar detta initiativ för att återupprätta förtroendet för puts som fasadmaterial, säger Gino Carinci ordförande i SPEF.

Putsade fasader har funnits i århundraden och betraktats som ett säkert och långsiktigt skydd mot väder och vind. På senare år har branschen tagit stryk av de fuktskadeproblem som uppstått i byggnader, främst i de så kallade enstegstätade fasaderna.

– Gemene man har tappat tron på puts. Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid drabbats av fuktskador i sina putsade fasader ser vi oacceptabelt. Vi måste helt enkelt komma till rätta med branschproblem såsom tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete, säger Gino Carinci ordförande i SPEF.

Säker fasad innebär att det valda fasadsystemet ska vara certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Putsentreprenaden ska vara utförd av ett certifierat putsentreprenadföretag och en tredjepartskontroll ska genomföras före, under och efter entreprenadarbetet och vara godkänd för att fasaden ska klassas Säker fasad.

En tioåring funktionsgaranti på fasaden följer med den nybyggda fastigheten. Denna garanti samt tredjepartskontroll är två nyheter.

Under det senaste året har SPEF arbetat med att certifiera fasadentreprenörer och besiktningsmän. Säker fasad ska implementeras på marknaden i början av 2015.