Nya byggregler från Boverket

Nya byggregler från Boverket
Den 1 juli ändras flera av Boverkets regler som berör byggandet. Skälet är att Boverket har anpassat flera av reglerna till EU:s byggproduktförordning.
Den 1 juli ändras flera av Boverkets regler som berör byggandet. Skälet är att Boverket har anpassat flera av reglerna till EU:s byggproduktförordning som tillämpas fullt ut från den 1 juli. Boverket har också anpassat reglerna till förändringar i plan- och byggförordningen.

Ändringarna innebär att Boverket har anpassat flera av reglerna till EU:s byggproduktförordning som tillämpas fullt ut från den 1 juli. Man har också anpassat reglerna till förändringar i plan- och byggförordningen från den 1 juli.

Regler om CE-märkning:

Reglerna om CE-märkning finns numera i byggproduktförordningen. Boverket har därför upphävt föreskrifterna om CE-märkning.

Regler om utredning om alternativa energiförsörjningssystem:

Om du uppför en ny byggnad ska du göra en utredning om alternativa energiförsörjningssystem innan byggnadsarbetena påbörjas. Boverket har tagit fram regler som anger vilka byggnader som inte omfattas av kravet. Reglerna gäller från den 12 juli.

Regler om enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön:

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder är ändrade. Reglerna har funnits sedan 2003 och nu har vi genomfört förändringar som har sin utgångspunkt i Boverkets uppföljningar av tillämpningen.

Boverkets byggregler, BBR:

Boverkets byggregler har ändrats. Flera ändringar är en anpassning till EU:s byggproduktförordning. Man har också förtydligat vad av reglerna om tillgänglighet och bostadsutformning som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav och en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler har införts.

Övriga förändringar handlar bland annat om att Boverkets konstruktionsregler har kompletterats med nationella val för sex olika eurokoddelar, fyra om laster och två om dimensionering av stålkonstruktioner. Man har också förtydligat reglerna för lastnedräkning och sprickfaktorer för trä.

Läs mer om nya de nya regler som träder i kraft på Boverkets hemsida:

http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-andrade-och-nya-regler-den-1-juli-2013/