Nyheter

Nya fuktproblem trots renovering

Nya Raketskolan i Kiruna har drabbats av fuktproblem och måste byggas om. Dock inte den nya delen på bilden utan en äldre, ombyggd byggnad. Foto: Marie Bergström.

För ett år sedan invigdes nya Raketskolan i Kiruna. I höstas renoverades delar av den på grund av problem med fukt.

Nu måste väggarna åter rivas.

I januari 2013 invigdes nya Raketskolan i Kiruna. Skolan, som kostade 210 miljoner kronor, skulle ersätta den nedbrunna Lomboloskolan och bli ett nytt landmärke för staden. Skolan består av två äldre, renoverade delar och en nybyggd del.

Men bara månader efter att skolan tagits i bruk uppstod problem i en av de äldre ombyggda delarna, som är från 1970-talet. Både lärare och elever drabbades av andningsbesvär, torrhosta, hudutslag och huvudvärk. Mätningar visade på fukt i väggarna.

– Vi tror att det byggdes in fukt i väggarna under byggtiden, säger Gert Mörtvik, kommunens beställarombud.

NCC, som är byggentreprenör, åtgärdade problemen genom att byta ut tio väggsektioner, isolering, ytterpanel och vindskivor . Stommen bibehölls, men slipades trären och behandlas med Boracol, ett medel som används för att bekämpa mögel, svamp och rötskador.

 Kostnaden stod NCC för, och i december 2013 var arbetet klart. Men problemen kvarstår, vilket tyder på atttidigare renoveringar inte har gett önskad effekt.

– Nya mätningar visar på fortsatt höga fuktvärden. Väggarna är fortfarande fuktskadade. NCC bytte aldrig ut stommen, säger Gert Mörtvik.

Han berättar även om andra problem som följt i fuktproblemens spår.

– Vi har haft problem med gamla fönster som behandlats med ett impregneringsmedel som inte är så nyttigt. Det förbjöds 1978. När det blir fukt i lokalerna börjar medlet att lukta.

Enligt Gert Mörtviktvingas man till större ombyggnationer, och förmodligen måste ytterväggarna rivas.

– Vi har påbörjat arbetet med att rita ett nytt förslag.

På NCC vill man invänta den nya utredning som kommunen ska göra för att ta reda på vad det är som orsakar fuktproblemen.

– Det måste göras en grundlig utredning. Vi vet inte om det är det yttre vindskyddet som vi byggt som är orsaken till problemet eller om fukten kommer från taket, fasaden eller något annat. Det är svårt att komma vidare innan vi vet exakt vad som hänt. Eftersom det här är en utförandeentreprenad gör vi inget utan beställarens godkännande, säger Anni Axelsson, kommunikatör på NCC Region Norrland, och fortsätter:

– Det är otroligt tråkigt det som hänt, särskilt för de drabbade eleverna. Vi ska försöka hitta en lösning så fort som möjligt. Det finns ingen konflikt mellan oss och beställaren. Vår inställning är att lösa detta på bästa sätt.

Tills vidare är skoleleverna utlokaliserade i andra lokaler.

– Med de åtgärder vi gör räknar vi med att ha en skola i toppskick till höststarten, säger Gert Mörtvik.