Nyheter

”Nya Karolinska blir onödigt dyrt”

Storsjukhuset Nya Karolinska blir dyrare än nödvändigt. Orsaken är att det byggs på fel plats. Det anser Lennart Persson, tidigare chef för hela byggprojektet.

14,5 miljarder är den planerade kostnaden för Nya Karolinska Solna, NKS, landets största sjukhusbygge någonsin.

Vissa bedömare anser att slutnotan kommer att hamna runt 22 miljarder när räntan, uppskattat till sex procent, läggs till.

Nu är projektet ändå i full gång på ett trångt och bergigt område mellan dagens Karolinska sjukhus och Karolinska institutet.

Det är en placering som Lennart Persson, fram till helt nyligen projektets förvaltningschef, idag ångrar.

– Om jag hade fått bestämma idag hade jag velat ha sjukhuset nära motorvägen någonstans mellan Stockholm och Huddinge en dryg mil söder om huvudstaden, säger han i tidningen Sydsvenska dagbladet.

På ” en grön äng” skulle sjukhuset istället ha byggts. Nära till väg- och järnväg för att få så bra kommunikationer som möjligt.

Den nuvarande byggplatsen nära Stockholms centrala delar är inte den ideala byggplatsen. Det är trångt och därför svårt med logistiken. Det finns många närliggande operationssalar, kontor, lokaler och bostäder. Patienter, sjukhuspersonal och hyresgäster störs — liksom bilister, bussförare och cyklister i den täta storstadstrafiken som stryker sig tätt intill byggarbetsplatsen. Allt detta försvårar och fördyrar projektet.

Dessutom bygger man på en bergrund – med konsekvensen att man måste spränga och sedan transportera bort de väldiga massorna.

Sedan augusti i fjol har byggherren Skanska med underentreprenörer sprängt och schaktat över 144 000 kubikmeter bergsmassor i projektet. Ungefär 86 000 kubikmeter återstår.

– Bygger man på en grön äng blir det billigare, konstaterar Lennart Persson – som sedan 1 november i år är sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hans rekommendation till Sydsvenskans läsare och de skånska politikerna är att Skånes nya storsjukhus bör byggas på en ”grön äng” nära motorvägen utanför Malmö eller Lund, gärna i närheten av forskningen på Ideon Medicon Village inklusive ESS-anläggningen och Max Lab IV i Lund.

Lennart Persson, professor i neurokirurgi, har varit sjukhusförvaltningens chef för det nya karolinska universitetssjukhuset sedan 2006.

Hösten 2017 ska det hela stå klart.