Nyheter

Nya klimatpengar gynnar fönstertillverkare

Regeringen avsätter ytterligare 80 miljoner kronor i stöd till energieffektiva fönster. Intresset för bidraget har varit så stort att pengarna tagit slut.

Sammanlagt satsar regeringen 7 miljarder kronor i budgeten på klimat- och energistöd i Sverige och utomlands. Preciseringar hur pengarna ska användas kommer i kommande energi- och klimatproposition.

Men redan nu står klart att 875 miljoner kronor avsätts till demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel som biogas eller ny teknik som till exempel eldrivna bilar.

Samtidigt ska regeringen underlätta att etablera teknik som inte är konkurrenskraftigt på marknaden, som till exempel biogas eller solceller, med ett stöd på 339 miljoner kronor under perioden 2009-2011.

Regeringen vill också få fart på vindkraftutbyggnaden genom att bland annat ge mer pengar till länsstyrelserna så att de kan korta handläggningstiden.

Också åtgärder inom energieffektivisering väntar. Förutom att fortsätta satsningarna med energieffektiviseringsprogram i små och medelstora företag ska vissa av Energieffektivitetsutredningens förslag bli verklighet. Utredningen blir klar i slutet på oktober.