Nyheter

Nya Kvillebäckens sista byggrätt såld

Markägarna NCC Boende, Wallenstam och Älvstranden Utveckling AB har nu sålt den sista byggrätten i Nya Kvillebäcken för 20 Mkr. Köpare är AF Bygg AB som inom kort planerar att börja byggnationen av Glasiären — ett spektakulärt hus för butiker, gym och kontor. Totalt sett är nu tio bygg- och fastighetsbolag i full gång med regionens största stadsutvecklingsprojekt.

Intresset är stort, flera kommersiella uthyrningar klara, kontrakt med en förskola är tecknat och inom kort flyttar de första boende i området in i sina nya lägenheter.

– Nya Kvillebäcksområdet står nu inför en spännande utvecklingsfas och AF Bygg presenterade för oss markägare en god lösning som uppfyller våra krav på att det som byggs ska ge ett mervärde för de boende, bidra till social service och fungera som en ljudbarriär mot trafiken för att skapa en god boendemiljö inne i området, säger Ann-Charlotte Hellman på Älvstranden Utveckling AB i ett uttalande för markägarna.

Bygglovet handlar om en bruttototalyta på 13 000 kvm och arkitektbyrån What! ligger bakom gestaltningen. Inga hyresavtal är ännu skrivna, men sannolikt blir det livsmedelshandel och butiker i bottenplan, gym en våning upp och kontor i tre plan. Markarbeten påbörjas i slutet av februari.

– Den fastighet som ska byggas, Glasiären, är ett passande och lite göteborgshumoristiskt namn eftersom det är en ljudmässig barriär i glas, säger Johan Gunnarsson, affärschef projektutveckling på AF Bygg AB. Byggnaden blir fem våningar hög och kommer verkligen att sticka ut

i stadsbilden. Läget är mycket attraktivt och intresset för lokalerna stort. Det är därför vi gör den här affären.

– Nya Kvillebäcken blir en blandstad med liv och rörelse över hela dygnet, konstaterar Ann-Charlotte Hellman. Genom ett gott samarbete oss markägare emellan är nu sista pusselbiten på plats och vi kan tillsammans och med full kraft bidra till en ny spännande stadsdel. Det är glädjande att konstatera att efterfrågan på bostäder i stadsdelen är mycket stor.