Nyheter

Nya lagar ska motverka svartjobb

NORDBYGG. ID06 håller på att införas — och snart får byggbranschen hjälp av statsmakterna att motverka svartjobben. <br></br> — I bästa fall kan åtgärderna vara införda 1 januari 2009, säger Lennart Hedquist (m), under ett seminarium på mässan

ID06 innebär att alla som vistas på en byggarbetsplats måste legitimera sig för att komma in. Det sker elektroniskt, med hjälp av RFID-teknik, och alla registreras då. Detta är branschens medel för att motverka svartjobben som beräknas omsätta minst 10 miljarder kronmor om året.

För att närvaroregistreringen ska bli ett effektivt medel vill branschen ha hjälp av regeringen med två lagändringar. De vill att Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda besök på byggena och de vill att företagen ska redovisa skatter och avgifter på individnivå i stället för, som nu, i klump.

— Tillsammans kommer dessa åtgärder att bli effektiva för att motverka svartjobben, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier som i det här fallet gör gemensam sak med bland andra Byggnads ordförande Hans Tilly.

Branschföreträdare, Skatteverket och politikerna var överens.
— Det är två bra åtgärder. Vi verkar vara fullständigt överens i riksdagen, nu gäller bara att övertyga regeringen, sammanfattade Raimo Pärsinnen (s).

Arbetsmängden på Finansdepartementets skatteavdelning verkar vara hindret.
— Försök att göra så mycket som möjligt av lagstiftningsarbetet innan ni lämnar förslaget så är det större chans att det går snabbt, sa Lennart Hedquist med adress till Skatteverket.

Lennart Hedquist har själv påtalat för finansminister Anders Borg att åtgärderna är angelägna.