Nyheter

Nya löneavtalen för industrin klara

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna.

Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. 

Förutom löneökningar innehåller avtalen avsättningar till deltidspension/flexpension. För LO-förbunden innehåller avtalet en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 24 000 per månad får en högre lönepott.

Avtalen ger 2 procents löneökningar per år, från den 1 april 2017.

Utöver löneökningarna sker avsättning för att öka medlemmarnas deltidspension/flexpension. Ökningen för 2017 är 0,2 procent och 0,3 procent år 2019. Alltså totalt 0,5 procent.

De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.  

– Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren. Det finns ett stort behov av att modernisera kollektivavtalen, och det kommer att bli nödvändigt att arbeta med detta under avtalsperioden, säger David Johnsson, VD på arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, i ett pressmeddelande.

– Det är också positivt att avtalen innebär förändrade arbetstidsregler som är anpassade efter verklighetens behov. Det ger en större tydlighet för både arbetsgivare och anställda och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.