Nyheter

Nya möjligheter med Nystart

Ahmad Bakkour, ingenjör på NCC Teknik. Foto: Fredrik Hjerling

Första omgången av arbetsmarknadsutbildningen NCC Nystart för utrikesfödda ingenjörer har avslutats. En av de som gått utbildningen och som nu fått jobb är Ahmad Bakkour från Syrien.
– Jag är väldigt glad över att få chansen och jag hoppas att jag kan visa andra i samma situation som mig att det finns bra möjligheter i Sverige, säger han.

– Inom NCC, och hela branschen, råder kompetensbrist och behovet av ingenjörer är stort. Vi vet att det finns många utrikesfödda ingenjörer som har rätt kunskap och kompetens när det kommer till själva jobbet, men de saknar språket och arbetserfarenheten i Sverige. Så här såg vi att det fanns något konkret att göra, säger Matilda Lugnegård, ansvarig NCC Nystart.

Tillsammans med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen skapade därför NCC Nystart, en arbetsmarknadsutbildning som för utrikesfödda ingenjörer.
18 ingenjörer, 12 i Stockholm och 6 i Göteborg, fick under knappt ett år gå utbildningen. De har varvat teori på Kunskapsskolan med praktik på NCC: s arbetsplatser.

NCC har samarbetat med Arbetsförmedlingen för att hitta kandidater till utbildningen. För att få delta behöver deltagarna ha uppehållstillstånd och ha skaffat sig grundläggande kunskaper i svenska.

En av dem som gått utbildningen är byggnadsingenjören Ahmad Bakkour, från Syrien. Han kom till Sverige i början av 2015 och i september 2016 började han på NCC Nystart.
Han berättar att under teorin har de studerat bland annat kultur, historia, svenskt arbetsliv och juridik.
– Allt sådant som vi behövde lära oss för att klara oss bra på en svensk arbetsplats, säger han.

I Nystart ingick också tre praktikperioder. Ahmad Bakkour placerades på NCC: s projekt Signalen 3, ett kontorshus i Arenastaden i Solna som NCC bygger på uppdrag av Faberge AB.
Först fick han praktisera som biträdande arbetsledare och sedan som planerare. Där fick han vara kvar och där jobbar han i dag.
– Jag är jätteglad över det. Och jag är glad över att jag fick chansen att praktisera på bygget. Det gjorde att jag lärde mig språket snabbare och att jag fick den kunskap som saknades för att kunna jobba i Sverige.

Precis när han kommit till Sverige fick han höra av andra nyanlända att det var svårt att få jobb och att de inte kände sig välkomna.
– Men sådana här utbildningsprogram visar att det går och att Sverige visst välkomnar människor från andra länder. Jag kom hit för att jag ville börja ett nytt liv och jag började från noll, men jag hoppas att jag kan visa andra i samma situation som mig att det finns möjligheter här, säger Ahmad Bakkour.

Efter att han var klar med utbildningen i Syrien flyttade han till Saudiarabien eftersom möjligheterna till jobb var bättre där. Där jobbade han på huvudkontoret till ett stort företag som materialkontrollsingenjör och inköpare.

Vilka är de största skillnaderna mellan att jobba där och i Sverige?
– Jag hade ett väldigt bra jobb i Saudiarabien, men här känner jag att jag har bättre möjligheter att utvecklas. Här är det också mera jämställt, alla behandlas lika, och det är väldigt viktigt för mig.

Ingenjörer från tio olika länder, bland annat Iran, Irak, Syrien, Grekland och Eritrea deltog i första omgången av NCC Nystart.
Ambitionen för NCC har varit att kunna erbjuda dem anställning efter avslutad utbildning. Av de 18 ingenjörer som gått programmet har 13 fått jobb inom NCC och en dialog hålls med dem som ännu inte kommit i arbete.

I november startar en ny omgång av NCC Nystart.
– Vi ser att det finns ”ny” arbetskraft på svenska arbetsmarknaden i nyanlända och utrikesfödda som i dag inte tillvaratas, säger Matilda Lugnegård.

Den här gången med fler deltagare, 24 stycken, och något kortare utbildningstid, 30 veckor totalt.
– Vi såg en möjlighet att snabba på processen. Vi vill att resan till ett jobba i Sverige ska gå så smidigt som möjligt, säger Matilda Lugnegård.