Nya momsregler gör bostadsbyggen dyrare

Nya momsregler gör bostadsbyggen dyrare
Från den första januari gäller nya momsregler för byggbranschen. För byggherrarna innebär det dyrare byggen.

Tidigare har byggherrar och byggföretag kunnat komma överens om att skjuta upp momsen till slutfakturan, när bygget färdigställts. Allt enligt en specialregel för byggbranschen.

Men särregeln har tagits bort med motiveringen att regeringen vill anpassa reglerna till EG-lagstiftningen. Därför måste nu momsen betalas löpande vid förskottsbetalning under byggtiden.
— Våra beräkningar visar att projekten kommer att bli ungefär en procent dyrare på grund av de ändrade momsreglerna, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Orsaken till de ökade kostnaderna är räntekostnader som ökar. Sett till hur mycket entreprenadindex för olika material i byggbranschen ökar är en procent inte mycket.
— Men det är ytterligare en sak som driver på kostnadsutvecklingen, säger Allan Leveau.

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”