Nyheter

Nya regler för byggandet

Reglerna i AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, förnyas vart tredje år. Nu är det dags för en uppdatering av AMA Hus. Och där finns många nyheter, enligt Svensk Byggtjänst.

Det har blivit kutym i byggbranschen att vid kontraktskrivning hänvisa till reglerna i AMA. AMA Anläggning 07 blev klar i början av 2008 och nu är AMA Hus 08 ute på remiss.

— Det är över lag mycket nyheter i AMA Hus 08 och RA Hus 08. Alla delar har mer eller mindre omarbetats. Många nyheter beror på materialutvecklingen inom husbyggnad, berättar Bo Samuelsson, projektansvarig för AMA Hus 08 och RA Hus 08.

Bland nyheterna i AMA Hus 08 finns bland annat:

  • Nya texter inom tätskikt och skivor eftersom nya material har utvecklats.
  • Flera nyheter gällande beklädnad inomhus. Inte minst gällande nya material och ny teknik vad gäller trägolv.
  • Ett helt nytt avsnitt gällande mätning på grund av teknikutvecklingen inom området.
  • Alla texter gällande köksinredningar och vitvaror har flyttats till AMA Hus 08 från VVS AMA och El AMA.
  • Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.