Nyheter

Nya säkerhetskrav på <br/> Arevas kärnreaktor – igen

Strålsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike, Finland och Storbritannien kräver att det franska kärnkraftsbolaget Areva förbättrar säkerheten kring företagets nya tryckvattenreaktor EPR.

I ett gemensamt uttalande säger de tre säkerhetsmyndigheterna att Areva måste visa att det finns ett säkerställt oberoende mellan instrumenterings- och kontrollsystemet I&C för reaktorns driftsystem och motsvarande I&C för säkerhetssystemet.

Det får absolut inte hända att kärnkraftsanläggningens kontrollsystem och säkerhetssystemet går ned samtidigt, skriver de tre myndigheterna i ett unikt, gemensamt uttalande.

”Måste hållas åtskilda”

De tre myndigheterna, franska ASN, finska STUK och brittiska HSE, menar att den design som Areva presenterat för I&C-systemen visar att det är svårt att överblicka samspelet mellan kontroll- och säkerhetssystemen.

Det är viktigt att säkerhetssystemet, som ska ta kontrollen av kärnkraftsanläggningen vid en driftstörning, hålls åtskilt från det övergripande instrument- och kontrollsystemet I&C, skriver de tre myndigheterna.

Sverige följer ärendet

I Sverige följer Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ärendet.

– Man är inte nöjd med hur arkitekturen för driftsystemet och reaktorskyddssystemet har presenterats. Det ska vara en separation mellan de två systemen och Areva ska kunna visa att det är så, säger Bo Liwång, expert på kontrollsystem på SSM, till Ny Teknik.

Frågan är om det finns brister i arkitekturen eller om Areva inte förmått att tydliggöra dem.

Aktiemarknaden gör bedömningen att det krävs förbättringar och att de kommer att kosta Areva ytterligare förseningar och pengar och sänkte i går aktiekursen.

Arevas nya tryckvattenreaktor går under namnet EPR, European pressurised water reaktor och räknas till Generation III+, som ska vara effektivare och säkrare än tidigare generationer.

Finland först

Det finska kärnkraftsbolaget Olkilouto är först med Arevas EPR-reaktor — Olkilouto III. Det bygget har blivit kraftigt försenat och kostnaderna har stigit från beräknade 3 miljarder euro till 6 miljarder euro.

I Frankrike pågår bygget av Arevas andra kommersiella EPR-reaktor. Det är det franska energibolaget EDF som bygger en tredje reaktor i kärnkraftsanläggningen Flamanville i Normandie.

I Storbritannien, där franska EDF har köpt det brittiska energibolaget British Energy, finns Arevas EPR-reaktor med i planeringen för ett kommande reaktorbygge – både från EDF:s sida och tyska Eon, som också vill bygga EPR-reaktor. Därav den brittiska strålsäkerhetsmyndighetens intresse.

Läs den finländska motståndsrörelsens sammanfattning av säkerhetsproblemen i Olkilouto.

Fem reaktorbyggare

Det finns fem stora grupperingar reaktorbyggare i världen i dag.

1. Areva-Mitsubishi (fransk-japanskt samarbete)

2. Toshiba-Westinghouse (japanska Toshiba äger Westinghouse som tagit över Asea Atom)

3. Hitachi-General Electric (japanskt-amerikanskt samarbete)

4. Rosatom (ryskt myndighet som äger reaktortillverkaren Atomenergomash)

5. Kinesiska tillverkare som bygger med teknik från Westinghouse och Areva

Tyska Siemens har samarbetat med Areva om turbiner och generatorer, men söker sig nu österut för ett samarbete med Rosatom.

Svenska Asea Atom har byggt nio kokarreaktorer i Sverige och två i Finland. Asea Atom bildades 1969 av Asea och statliga AB Atomenergi. Åren 1988 – 2000 hette företaget ABB Atom. Företaget övergick därefter till British Nuclear Fuel, senare Westinghouse. Westinghouse ägs numera av Toshiba.