Nyheter

Nya Slussen – finslipad och för allmän åskådning

En rakare gångbro och mer vattenutsikt. Nu har förslaget på ett nytt Slussen finslipats och ställs ut på Stockholms Stadsmuseum.

Det uppmärksammade arbetet med att bygga ett nytt Slussen i Stockholm, går vidare. Nu har arkitekterna Foster + Partners, i samarbete med Berg Arkitektkontor, vidareutvecklat det förslag som vann en omtalad arkitekttävling för snart ett år sedan.

— Jämfört med det gamla förslaget så har vi bland annat gjort gångbron rak. De nya byggnaderna runt Slussen har flyttats runt. Glashuset som stod framför Stadsmuseet har flyttats österut. Sedan har vi vidgat utsikten mot vattnet och Gamla stan, säger Svante Berg på Berg Arkitektkontor.

Ambitionen med förslaget från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor har varit flera. Det handlar bland annat om att öka kajernas tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.

— Men framförallt har vi velat öka vattenytan. Nu blir vattnet ett nytt slags offentligt torg. Sedan har vi också utvecklat marken under trafikbron. Vi har inspirerats av Galatabron i Istanbul där flanörer och affärer samspelar på ett intressant sätt, säger Svante Berg.

Arbetet med det nya Slussen är ett av Sveriges mest omtalade byggprojekt. I decennier har debatten om platsens framtid pågått. När Foster + Partners och Berg Arkitektkontors vann arkitekttävlingen förra året kom också kritik mot deras förslag. Skönhetsrådet tyckte att vägbron liknade en motortrafikled och på tidningars insändarsidor betonades risken för att stora delar av den nya konstruktionen skulle bli blåsig och ödslig. Argument för att bygga ett nytt Slussen enligt den gamla konstruktionen har också framförts.

Vad säger ni om all kritik?
— När det gäller viljan att bygga om så att dagens Slussen fortsätter att se ut som den redan gör, så menar vi att dagens Slussen är en 1900-talskonstruktion som spelat ut sin roll. Den är inte anpassad efter dagens behov. När folk säger att den nya bron är byggd för att ta emot för mycket trafik så är det ett politiskt beslut som inte vi kan påverka, säger Svante Berg.

Det bearbetade förslaget från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor är nu ute på samråd. Om cirka två månader går remisstiden ut. En av remissinstanserna är Skönhetsrådet, där man ännu inte hunnit sätta sig in i det nya förslaget.

— Men man kan ju tydligt se att gångbron flyttats närmare vägbron för att ge mer vattenyta. Att glasbyggnaden framför Stadsmuseet försvunnit är en fördel. Vad som är viktigt att ta ställning till är vad alla nya byggnader tillför. Ger de till exempel bättre rumslighet eller förstör de vyn? Sådant ska vi ta ställning till, säger Martin Rörby, sekreterare på Skönhetsrådet.

Bygget startar 2012

Förslaget på nya Slussen visas på Sjömanshemmet vid Slussen fram till den 29 mars.
Ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen tas av kommunfullmäktige under våren.

Bygget väntas starta 2012 och tas i bruk under 2018.

Bygget av nya Slussen beräknas kosta cirka 8 miljarder kronor.

Stockholms stad finansierar ombyggnaden av Slussen. Avbördningen av Mälaren, samt kollektivtrafiken förutsätter extern finansiering.

Källa: Stockholms stad.