Nyheter

Nya stadsdelen växer fram

Visionsbild över området. Bild: Mandaworks och Adept
Nu börjar Oskarshamns nya stadsdel, Norra Kajen, att ta form.
Området domineras i dag av asfalt och trafik, men nu ska området gå från grått till grönt. 

Detaljplanen för Norra kajen, en del av Inre hamnen, blev klar i somras. Nu kommer man kunna följa området växa fram genom att anläggandet av gator,torg och en spännande aktivitetspark startar.
– Det är bostadsbrist i Oskarshamn. Att förtäta staden är det mest hållbara sättet att planera nya bostäder. Dessutom är läget attraktivt, med närhet till både hav och centrum. Det är oerhört glädjande att markarbetena nu är igång efter många år av planering. Förhoppningsvis tar bostadsbyggandet rejäl fart nu också, säger Erik Hjertqvist, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret vid Oskarshamns kommun, i ett pressmeddelande. 
Norra kajen ska gå från grått till grönt. I dag domineras det av trafik och asfalt men gångstråk, grönska och en levande kaj ska göra området attraktivt för både invånare och turister.
Ambitionerna för det nya bostadsområdet är högt satta på alla områden.

För resten av Inre hamnen fortsätter planeringen. En detaljplan håller på att tas fram för det som kallas Brädholmen, ett stenkast från Norra kajen. Hela området kommer bindas ihop med en promenad längs kajkanten.
På Brädholmen planerar kommunen för drygt 100 nya bostäder. Detaljplanen räknas vara klar i slutet av 2018.

FAKTA │ INRE HAMNEN

Inre hamnen är ett stort planområde med en total yta på ungefär 12 hektar och mer än 1 200 meter kajsträcka.

Runt 500 bostäder möjliggörs i området.

Oskarshamns kommun väntas investera runt 200 MKR i infrastruktur och olika offentliga rum som ska skapas.

På Aktivitetstorget på Norra kajen kommer man bland annat kunna åka skateboard, spela streetbasket och fotboll, men också bara koppla av i oungedelen av torget.

Hamnparken på Norra kajen blir omkring 7 000 kvadratmeter stor. Här anläggs en av Oskarshamns största lekplatser men också en helt ny plats för evenemang och konserter. Parken ska vara en grön lunga som står i kontrast till den hårda hamnmiljön. Parken väntas stå klar till sommaren 2018.

Entreprenör för Norra kajen är NCC som bygger hamnparken och gator vilket planeras vara färdigställt i början av sommaren 2018.

Marken ägs av Oskarshamns kommun. Idéerna till Norra kajens struktur och innehåll har tagits fram av Mandaworks och Adept. Projekterat har Gröna rummet (numera Tengboms) gjort.

Marken för bostäder i Norra kajen ägs till största delen av det lokala företaget Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB.