Nyheter

Nya strider om lönegranskning

Datainspektionen har kommit med sitt yttrande: Byggnads får inte ta del av löneuppgifter för dem som inte är medlemmar. Det har lett till ännu hårdare strider mellan parterna.

I kollektivavtalet har Sveriges Byggindustrier och Byggnads kommit överens om att byggföretagen ska skicka underlag till facket så att de kan granska löner. Nu har arbetsgivarna slutat att skicka underlaget, vilket lett till hundratals lokala konflikter.

— Det är något slags aktion från arbetsgivarnas sida. En vägran. Vi kommer fortsätta att följa kollektivavtalet, så kommer vi inte överens i centrala förhandlingar får vi gå till domstol i sista hand, säger utvecklingschefen Torbjörn Johansson på Byggnads.

Byggnads har överklagat Datainspektionens yttrande och anser därmed att domen inte trätt i kraft och att arbetsgivarna borde följa det ingångna kollektivavtalet och skicka in löneuppgifterna.

Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier, beskriver ett moment 22 för företagen.
— Om det visar sig att länsrätten bekräftar Datainspektionens beslut så skulle företagen genom att lämna ut uppgifter under mellanperioden ha brutit mot lagen. Visar det sig tvärtom att Datainspektionens beslut var fel har företagen brutit mot kollektivavtalet, säger Bo Antoni till Ekot.