Nyheter

Nybergs bygger ut avloppsreningsverk

Nybergs Entreprenad på Gotland har fått ett stort kontrakt. Företaget bygger ut Slite avloppsreningsverk så att kapaciteten mer än fördubblas.

Slite avloppsreningsverk byggdes 1972. Nu är det dags för både renovering och utbyggnad. Två äldre reningsverk ska sedan stängas och fler områden kan anslutas till anläggningen i Slite.

– Eftersom reningsverket i Slite ändå måste moderniseras och byggas ut, kan vi ansluta nya orter som Lickershamn, Ire och Hangvar. Vi passar också på att lägga ner Stenkyrkas och Lärbros reningsverk och ansluter även dessa orter till Slite, säger Ulrika Jägerup på Gotlands kommun.

Arbetena kommer att utföras samtidigt som Verket är i drift.

– Hushållen kommer inte att märka av ombygganden. Vi gör den i etapper med tillfälliga lösningar för överlappning, säger Krister Edström, entreprenadchef på Nybergs Entreprenad, ett dotterbolag till NCC.

Samtliga hus rivs och ersätts med nya, medan den nuvarande reningsbassängen behålls och renoveras. Verket får ytterligare en reningsbassäng, nytt pumphus, ny personalbyggnad, maskinbyggnad och gallerstation.

Uppdragsgivare är Gotlands kommun och ordern är värd 55 miljoner kronor.