Nyheter

Nybyggda balkonger riskerar att rasa

Det finns risk att balkongerna i MKB:s nybyggda bostadshus i Bunkeflostrand i Malmö ska rasa. Nu måste de förstärkas med stålpelare för att de boendes säkerhet inte ska äventyras. <br></br> — Det är katastrof, säger Olle Ingman, fastighetschef

Upptäckten gjordes förra sommaren. Väggen under en av de omkring 90 balkongerna i bostadsområdet Haga hade fått en djup spricka. MKB utfärdade användningsförbud tills entreprenören Skanska fått provisoriska stöttor på plats.

I dag står det klart att balkongerna måste få en permanent förstärkning. Kontrollen av samtliga balkonger har visat att den långsiktiga hållfastheten i upplagen inte är som den bör vara.
— Någon akut rasrisk är det inte, betonar Olle Ingman.

De drabbade bostadshusen är tio tre- och fyravåningshus byggda åren 2005-2007. Husen är uppförda med Blähglass prefabelement i ytterväggarna, som är en del av husets bärande konstruktion.

Vilken eller vilka orsakerna till hållfasthetsförsämringen är, är ännu inte klarlagt.
— Mycket talar för en fuktproblematik där flera faktorer kan ha samverkat, säger Gunnar Hagman, regionchef på Skanska. Husens utformning utan takutsprång är en sådan faktor. Det utsatta, öppna läget nära havet, som i kombination med hård vind ger upphov till nästan horisontella regn, är en annan. Husets konstruktion med bärande ytterväggar och själva väggelementet finns också med i riskbilden.

Skanska har anlitat sin egen teknikorganisatio, men också en rad utomstående experter på högsta nivå inom bland annat byggnadsfysik, byggnadsmaterial och hållfasthet för att få klarhet i vad som hänt.

— Vi räknar med att få säkra svar i slutet av sommaren och då också en bedömning av vad som kan hända med de här husen i framtiden, säger Gunnar Hagman.

Förstärkningen av balkongerna, som påbörjas omedelbart, kommer att göras i form av tio centimeter tjocka stålpelare som monteras i balkongplattornas yttre hörn.

Faktaruta / Blähglass

Blähglass väggelement har funnits på marknaden i 20 år men inte haft någon större avsättning i Sverige.

För Skanskas del är bostadshusen i Bunkeflostrand de enda där väggelementen ingår som en del av den bärande konstruktionen.

Elementen har en inblandning av granulerat glas, det vill säga glaskulor som innehåller luft. Glasgranulatet står för den isolerande effekten.