Nyheter

Nybygget lyfter Norrbotten

Skanska har anlitats som entreprenörer vid utbyggnaden av Boden Business Park. Foto: Anna-Karin Andersson

Norrbotten går mot strömmen på kontorsmarknaden. Här har byggstartsvolym ökat från 42 miljoner kronor 2017 till 395 miljoner 2018. Boden Business Park är ett av de pågående projekten.

Ett av de län som har ett positivt byggstartsindex för kontor, och som vuxit mest procentuellt sett, är Norrbotten. Norrbotten har ökat på sin byggstartsvolym från 42 miljoner kronor 2017 till 395 miljoner 2018.

Ett av de stora pågående projekten är Boden Business Park, ett helt nybyggt kontorshus på cirka 5300 kvadratmeter, uppdelat i två byggnader. 
Byggherre är Boden Science Park Fastighets AB, och i våras upphandlade Skanska som partneringentreprenör.
– Det här är Bodens första partneringprojekt, berättar Anna-Karin Andersson, Projektansvarig på Boden Business Park.
Nybygget, som projektet kallas, kommer att bli ett efterlängtat komplement till den företagspark som tog form redan på 90-talet. Nya ägare tillträdde sommaren 2014 i form av det kommunägda bolaget Bodens Utveckling som arbetar med datacenteretableringar.
I Boden Business Park finns redan idag många hitech-branscher representerade, allt från spelindustri och filmstudio, till IT-industri och miljöteknik.
– Nybygget är samtidigt startskottet för den framtida utvecklingen. Det ska byggas ännu mer här inom de närmsta fem åren. Vi känner av ett tryck från marknaden, det behövs mer kontorslokaler, säger Anna-Karin Andersson.
Nybygget består till huvuddel av kontor, men här byggs även en ljusgård som kan användas för event, seminarier och andra aktiviteter, en restaurang och ett gym.
– Det blir också utbildningslokaler för spelutvecklare, men de byggs så kontorslika som möjligt så de är jämförbara med kontor.
På byggarbetsplatsen har grundläggningen precis avslutats och arbetet med att resa stommen påbörjats. Kontorshuset ska vara färdigt sommaren 2019.