Nyheter

Nybyggnationen sjönk med 16 procent

Bostadsbyggandet sjönk med 16 procent 2018. Foto: Getty Images.

Det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.

Det visar preliminär statistik från SCB.

I flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter under året vilket är 15 procent färre än under 2017. Av dessa lägenheter är ca 60 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 50 procent för 2017. I småhus påbörjades cirka 10 750 lägenheter vilket är 17 procent färre än under 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på omkring 3 000 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 600 lägenheter under motsvarande period 2017.

I Stor-Stockholm påbörjades totalt 12 421 bostäder under 2018, jämfört med 19 027 föregående år. I Stor-Göteborg påbörjades däremot fler bostäder 2018 (7085) jämfört med 2017 (6847). I Stor-Malmö låg siffran på drygt 6000 bostäder båda åren. 

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 3 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 17 procent.