Nyckeln till framgång: motivera din personal

Nyckeln till framgång: motivera din personal
”Personalen är vår viktigaste resurs” är en kliché. Och i grunden sann.

– Tyvärr använder man bara en bråkdel av kapaciteten. Det är ett stort slöseri, säger Richard Berglund, som doktorerat på medarbetarnas engagemang. I sin avhandling har han följt utvecklingen inom tre tillverkande företag, där ledningen haft den uttalade ambitionen att uppmuntra engagemang. I en kortare version av avhandlingen listar han tio områden som påverkar de anställdas vilja att engagera sig. Richard Berglund har alltid intresserat sig för vad det är som gör att folk trivs på jobbet. Som forskare inom produktion och arbete vid branschinstitutet Swerea IVF har han haft möjlighet att samla erfarenheter från nära 1?000 företag. I sin avhandling, framlagd på institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, vill han lyfta fram medarbetarnas potential för kreativitet, engagemang och inspiration. – Det finns en imponerande kompetens i alla företag och egentligen hos alla medarbetare. Ges de anställda möjlighet att bidra med sina synpunkter blir de engagerade och gör mer än förväntat. Richard Berglund är civilingenjör från Chalmers i teknisk fysik, har jobbat som skyddsingenjör med arbetsmiljöfrågor och varit chef på flera nivåer. – Hade jag varit chef i dag med den kunskap jag nu har, skulle jag ha gjort på ett annat sätt. Jag fokuserade för mycket på enskilda individer, i stället för att skapa en organisation där människor tillsammans gör den stabil. Hur bygger man upp en förtroendefull organisation?</b> – Det är viktigt att ha en handlingslinje och vara konsekvent och uthållig, våga lita på att resultat kommer så småningom. Och vara ute mycket i verksamheten, lägga möda på den ömsesidiga dialogen. Då kan man successivt bygga upp en kultur där människorna är betydelsefulla.

10 områden för engagemang

  1. Färdriktningen.
  2. Tilliten.
  3. Aktiviteten hos ledningen.
  4. Långsiktigheten.
  5. Utrymmet för individen.
  6. Lagarbetet.
  7. Inflytandet.
  8. Utmaningarna.
  9. Lärandet.
  10. Vinsten för egen del.

Relaterade artiklar

Ny regionchef på Peab
Forsen anställer ytterligare en gruppchef till Uppsala
Hon ska leda RO-Gruppens nya bostadssatsning
Anna-Lena Öberg Högsta blir ny vd för WSP Sverige