Nyheter

Nykundsbearbetning största utmaningen bland småföretagare

Nykundsbearbetning är en av de största utmaningarna i byggsektorn.

49 procent av byggföretagen tycker att den allra största utmaningen handlar om att hitta fler och nya kunder, visar en färsk rapport från Sverige Bygger.

– En förklaring kan vara förändringen av ROT-avdraget. Där tror jag att småföretagen märkt av en minskning av jobb från privatpersoner, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Enligt Sverige Byggers byggstartsindex går det bra för byggbranschen med ett index på + 13,9 % om man ser till den totala byggvolymen de senaste 12 måna­derna jämfört med föregående 12 månaderna.

Även om marknaden varit het för många aktörer i byggsektorn så finns det utmaningar som oroar. Att hitta nya kunder visar sig vara den allra största utmaningen.

49 procent av de tillfrågade i en undersökning från Sverige Bygger placerar denna utmaning på förstaplats, medan hela 74 procent har med nykundsbearbetning bland topp-fem.

På andra plats kommer att utveckla befintliga kundrelationer. 

Utmaningarna speglar i första hand mindre och mellanstora företag inom byggsektorn.

– Vi har en övervikt av mindre och mellanstora företag bland de svarande, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

90 procent av alla svar kommer från företag med mindre än 100 anställda. 40 procent av de svarande upp till fem anställda.

Peter Åhs tycker att svaren delvis är förvånande, men ändå inte.

– Å enda sidan så säger många aktörer att man har fullt upp och då borde det ju egentligen inte vara en så stor utmaning att hitta nya kunder. Å andra sidan är byggbranschen projektorienterad och det är klart att det blir en slags ständig jakt efter nya projektuppdrag som dyker upp hos såväl gamla kundkontakter som nya. Det byts ju ut en hel del beslutsfattare också, så även om man haft bra relationer hos en kund tidigare så kan nya beslutsfattare innebära stor förändring i relationen och innebära ny, ökad konkurrens.

En mer tydlig koppling ser han till förändringen av ROT-avdraget. Många småföretagare har tappat i ROT-jobb till privatpersoner. Nästan 40 % av de svarande i undersökningen är någon form av entreprenörer och ungefär lika stor andel är upp till fem anställda.

– Jag tror att man märkt av en minskning av den typen av jobb från privatpersoner efter nyår. Det gör att man tänker på hur man ska hitta nya kunder som ersätter det tappet. Tittar vi på svaren i undersökningen bland just mindre entreprenörer så säger 74 % att privatpersoner är viktiga eller helt avgörande som kundgrupp och 79 % av de mindre entreprenörerna har nykundsbearbetningen som en av topp fem viktigaste utmaningarna 2016.

 

Undersökningen genomfördes januari 2016 och totalt svarade ca 800 personer. Bland de svarande finns en jämn mix mellan de olika segmenten konsulter, byggentreprenörer, underentreprenörer, leverantö­rer och övriga.  

Det bör noteras att 63 procent av de svarande är ägare och/eller vd. 15 procent är någon form av chef inom sälj, marknad, affärsområde eller liknande. 22 procent av de svarande har rikstäckande verksamhet. I övrigt dominerar svaren från Stockholms (30 %), Västra Götalands (17 %) och Skånes (15 %) län.

– Då det gäller rekryteringen som utmaning så sticker segmentet konsulter med fler än 10 anställda ut för där har hela 72 % tagit med den utmaningen som en av topp fem viktigaste. Det stämmer även överens med en ny rapport från Svenska Teknik & Designföretagen där åtta av tio konsulter behöver nyanställa som följd av den starka efterfrågan. Bristen på kompetens är stor inom branschen och det leder till ökad konkurrens om befintlig personal vilket medför högre personalomsättning. Kanske det avspeglar sig på ytterligare ett sätt i vår undersökning. Att stärka sitt varumärke generellt men inte minst som arbetsgivare lyfts också fram som en viktig och vanlig utmaning, säger Peter Åhs.

De största* utmaningarna är:

1. Nykundsbearbetningen, att hitta fler/nya kunder. Där har hela 49 % av de svarande satt det som den största utmaningen

2. Att utveckla befintliga kundrelationer, 20 %

3. Att öka lönsamheten, 11 %

4. Att rekrytera personal, 7 %

5. Att välja rätt projekt att lämna anbud på, 3 %

*vilken utmaning man valt som störst, nummer ett bland fem valbara utmaningar.

De vanligaste utmaningarna bland topp fem* är:

1. Nykundsbearbetningen, att hitta fler/nya kunder, 74 %

2. Att utveckla befintliga kundrelationer, 65 %

3. Att öka lönsamheten, 56 %

4. Att välja rätt projekt att lämna anbud på, 42 %

5. Att marknadsföra sig effektivare och stärka varumärket, 35 %

6. Att rekrytera personal, 30 %

7. Att hinna hålla koll på marknaden, 29 %

8. Att ha koll på kommande projekt och anbud, 27 %

*har haft med utmaningen som en bland de fem största utmaningarna.

Källa: ”Nykundsbearbetning – största och vanligaste utmaningen 2016” från Sverige Bygger.