Nyheter

Nyproduktion av bostäder ökade

Bostadsbyggandet i expansiva områden håller index uppe och främst nybyggnation av bostäder (+54,3 % hela landet). Foto: Susanne Bengtsson.

Byggstartsindex från Sverige Bygger visar en fortsatt ökad tillväxt och ligger totalt för allt byggande i hela landet på (+11,8 %) för de senaste 12 månaderna. Det är framför allt bostadsbyggandet i expansiva områden som håller index uppe och främst nybyggnation av bostäder (+54,3 % hela landet).

Även ROT-byggnationerna på bostäderna ökat (+14,2 %). Byggstartade volymer inom väg och anläggning ligger för första gången på länge på ett positivt index med (+2,3 %).

Byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter och avvikelsen mellan innevarande 12 månaders period mot föregående 12 månaders period. Enligt den senaste statistiken från Sverige Bygger, som gäller byggstarter till och med november 2015, så har även byggnationen av skolor/förskolor ökat kraftigt (+20,2 %). Det fortsätter att byggas skolor/förskolor för mer pengar än kontor.

Nyproduktionen av bostäder fortsätter att öka och de tre storstadslänen har tillsammans ett byggstartsindex på (+36,1 %). Ser vi till hela landet ligger byggstartsindex för nya bostäder totalt på (+54,3 %) under de senaste 12 månaderna. Det är något över den nivå som preliminära siffror från SCB visar där det påbörjats 35 % fler lägenheter under de tre första kvartalen i år.

Sett till byggvolym står de tre storstadslänen i byggvolym för hela 58 % av de senaste 12 månadernas byggstartade och upphandlade nya bostadsprojekten.

Lägger man till andra expansiva län som Uppsala, Örebro, Östergötland samt Halland står dessa sju länen i byggvolym över 80 % av de senaste 12 månadernas byggstartade och upphandlade nya bostadsprojekten.

ROT-byggnationerna har också ökat inom bostadsbyggandet och de senaste 12 månaderna har de byggstartade och upphandlade volymerna ökat inom både invändigt, utvändigt underhåll samt ombyggnationer. Totalt sett ligger ROT inom bostadsbyggandet nu på (+14,2 %) och projekteringsindex på (+13,8 %).

För offentligt och kommersiellt byggande ser det mindre bra ut, byggstartsindex är (-9,9 %). Den enskilt största underkategorin byggande är historiskt kontor men det byggandet är nu omkört av skolbyggnationen.

Affärslokaler, sjukvård och idrottsbyggandet är andra områden än kontor som minskat i byggstartad volym senaste 12 månaderna. Stockholm och Skåne sticker ut mest negativt i tappat byggstartad volym inom offentligt och kommersiellt byggande. Även Västra Götaland backar. Positiva undantag är län som; Jönköping, Blekinge, Halland, Uppsala, Kalmar och Södermanland.

På väg- och anläggningssidan har indextrenden vänt uppåt (+2,3 %). Det är både byggstartat ny- och tillproduktion och ombyggnation som ökat något. Ökningen syns främst i Skåne, Västra Götaland samt län som Dalarna, Värmland, Kalmar, Uppsala och Örebro.