Nyheter

Nystart för att locka ingenjörer

Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan, Charlotte Thelm, NCC Building och Christian Rosenhamer, NCC. Foto: Anna Sjöström

NCC lanserar Nystart, en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer.
Syftet är att få en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch med stort rekryteringsbehov.
I höst börjar de 20 första sin utbildning. 

Utbildningen, NCC Nystart, har tagits fram i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen och vänder sig till utrikesfödda ingenjörer med erfarenhet från arbete i byggsektorn.
I september startar utbildningen. 20 personer som valts ut bland inskrivna på Arbetsförmedlingen får gå den 46 veckor långa kursen, där teori varvas med praktik. Studieorderna är Stockholm och Göteborg.

– Vi har haft svårt att nå vissa grupper, kvinnor och utlandsfödda, och vi behöver nå ut till fler för att ha en chans att klara det stora rekryteringsbehovet som vi, och alla andra i branschen, har, säger Charlotte Thelm, NCC Building, initiativtagare till NCC Nystart.

Utbildningen är skräddarsydd, med fokus på att komma in i arbetslivet i Sverige.
– Språk, samhällskunskap, kultur och normer, handledning är stora delar, säger Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan.

Målet är att deltagarna ska kunna anställas av NCC efter utbildningen.
Faller projektet väl ut så finns redan nu tankar på att utöka antalet platser och studieorter.

Vad krävs för att det här pilotprojektet ska lyckas? frågar Niklas Sparw, NCC Building, som leder diskussionen.
– Att vi ser varje individ och har höga förväntningar på dem, säger Mikaela Valtersson.
– Vi ska komma ihåg att personerna inte är offer som vi måste ta hand om, utan att de är tillgångar för oss, säger Charlotte Thelm.