Nyheter

Nytt analysprogram kortar byggprocessen

Prov med fuktmätning vid Lunds tekniska Högskola. Foto: SBUF

Byggbranschen lanserar nytt analysprogram för att klara uttorkningsproblemen med betong.
Lansering planeras till första kvartalet 2018.
– Min bedömning är att vi har stort försprång jämfört med omvärlden, säger Peter Johansson, avdelningschef vid avdelningen Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska högskola, som deltar i utvecklingsarbetet.
 

Under första kvartalet 2018 lanseras analysprogrammet PPB (Programvaran Produktionsplanering Betong) med en ny beräkningsmetod för att klara de uttorkningsproblem med betong som Byggvärlden rapporterat om.

– Programvaran PPB med den nya fuktmodulen distribueras gratis på den svenska marknaden. SBUF äger och förvaltar PPB, säger Ruben Aronsson, VD för SBUF som finansierat utvecklingen av PPB.

Den nya fuktmodulen utvecklas av byggbranschen och Lunds Tekniska Högskola, det är en ny beräkningsmetod för uttorkning av betong, baserat på den Bascement som idag dominerar den svenska husbyggnadsmarknaden.
PPB med den nya fuktmodulen kommer att ersätta TorkaS, ett äldre analysprogram.

Ambitionen är hög.

– Vårt nya analysprogram siktar på att bli bäst i världen på att beräkna uttorkningstiden för betong. Min bedömning är att vi har stort försprång jämfört med omvärlden, säger Peter Johansson, avdelningschef vid avdelningen Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska högskola, som deltar i utvecklingsarbetet.
Han är en av Sveriges ledande experter när det gäller uttorkning av betong.

– PPB kan exporteras till resten av världen. Som avtalen är skrivna förbehåller SBUF sig rätten att distribuera programmet gratis på den svenska marknaden eftersom vi har betalat för utvecklingen. De som har utvecklat programmet kan sälja produkten utanför Sverige, säger Ruben Aronsson.

SBUF hoppas att PPB får största möjliga användarbas, i Sverige och utomlands. Då blir det fler parter som kan dela på framtida kostnader för vidareutveckling av programmet. Aronsson bedömer att SBUF hittills investerat över fem miljoner kronor i PPB, inklusive den nya fuktmodulen.

Vad är den viktigaste fördelen med PPB:s nya fuktmodul?

– En av fördelarna med PPB-fukt för byggherren och entreprenören är att det blir möjligt att projektera för en kortare byggtid utan att ge avkall på fuktsäkerheten, tack vare en pålitlig prognos för uttorkningen av betongen. Redan vid projekteringen kan man välja en byggprocess som ger den kortaste byggtiden, säger Ted Rapp, tekniskt Sakkunnig i RBK (Rådet för Byggkompetens) som arbetar med fuktkontroll på den svenska byggmarknaden.

– Eftersom vi med PPB-fukt får förutsättning att prognosticera uttorkningstiden för olika konstruktionslösningar finns möjligheten att förebygga förseningar som kan uppstå på grund av betongrelaterad fukt i byggskedet. Prognosen måste alltid följas upp och verifieras genom mätning, säger Ted Rapp.

Uttorkningstiden för betong beror på en rad faktorer, som exempelvis temperatur- och fuktförhållanden under härdnings- och uttorkningsfasen. Mineraliska tillsatser förändrar betongens egenskaper, jämfört med gamla Portlandscementet, att det inte räcker med att mäta in uttorkningstider. Mer fundamentala egenskaper som till exempel porstrukturen i betongen måste bestämmas.

Vid utvecklingsarbetet görs även ett stort antal praktiska prov för att verifiera den nya beräkningsmodellen.
Allt detta bidrar till att arbetet med PPB-fukt är mycket omfattande och tar tid.

– PPB-fukt kommer i sin första version att beräkna uttorkning av betong baserad på Bascement. Tanken är sedan att mäta in flera andra betongtyper för PPB. För att säkerställa framtida simuleringsmöjligheter arbetar vi även med att generalisera våra beräkningsmodeller, säger Peter Johansson.

På 1990-talet så tog det mer än fem år att utveckla den första versionen av TorkaS, för den betong som användes i Sverige då. TorkaS fick allmän spridning efter 1998.

En som välkomnar utvecklingen är Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun, som drabbats av fuktproblem i flera av kommunens byggen.
– Vi behöver ett nytt beräkningsprogram som ersätter dagens TorkaS. Ett beräkningsprogram som tar hänsyn till den nya betongen och gör korrekta beräkningar av torktiden för betongen, säger han.

Göte Andersson