Nyheter

Nytt arbetssätt provas för boendemedverkan

Veidekke och Stockholms stad prövar ett nytt sätt för att få boende att delta i stadsutvecklingen på Södermalm i Stockholm.

Veidekke Bostad och företaget Wasted Space har fått markanvisningar för bostadsbyggande respektive ombyggnationer för kommersiella verksamheter längs Hornsbruksgatan.

Nu bjuds boende, företag och organisationer vid Hornsbruksgatan in för att ge förslag på hur området kan utvecklas. Den 8 och 9 oktober ska ett planeringsevenemang hållas, där frågan om områdets utveckling kommer att ställas öppet, utan ritade förslag. De idéer och förslag som då kommer upp ska sedan sammanställas i en gemensam vision för Hornsbruksgatan. Visionen kommer sedan att utgöra underlag för stadsbyggnadskontorets programförslag.

Arbetsmetoden kallas community planning och används för första gången av Stockholms stad. Thomas Andersson, Veidekke Bostads nya affärsutvecklingschef, tror mycket på konceptet:

— Jag tror definitivt att vi har mycket att vinna på att lyssna tidigt. När man hamnar i plansamråd blir det mest negativa stämningar runt det. Om man i stället kan få en lite positivare process tror jag att alla har något att vinna på det. Det är klart att projekten kommer att överklagas ändå, men jag tror att projekten kan bli lite bättre för alla, säger han.

Den 13 oktober ska visionen för Hornsbruksgatan presenteras.