Nyheter

Nytt bygge högst i Skellefteå

Skellefteå Kraft förnyar sina lokaler. För 240 miljoner kronor byggs nu den högsta byggnaden i centrala Skellefteå.

Det nya tolvvåningshuset, som står klart vintern 2009, ska ersätta Skellefteå Krafts gamla lokaler från 60-talet. Bygget är en generalentreprenad med NCC som byggare och WSP som konstruktör. General Architecture står för ritningarna.

— Trappor, bjälklag och ytterväggar utförs i platsgjuten betong. Fasaderna utförs utan organiska material med beklädnad av kopparkassetter, förklarar Josef Eder, arkitekt på General Architecture.

Ambitionen är att byggnaden på årsbasis ska förbruka väsentligt mindre energi än boverkets krav för en byggnad i region norr.