Nyheter

Nytt event ska höja kvalitetsnivån på byggprojekt

Arrangerar Det Goda Projektet. Thomas Samuelsson, vd på Binosight och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.
Arrangerar Det Goda Projektet. Thomas Samuelsson, vd på Binosight och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Bristfälliga byggprojekt kostar årligen samhället 100 miljarder kronor. Med eventet Det Goda Projektet vill Byggherrarna lyfta fram och lära av de projekt som fungerar bra.
Vi vill skapa en arena som ger möjlighet till fördjupning av vilka faktorer som utmärker ett projekt med hög kvalité, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Branschens nya event – Det Goda Projektet – arrangeras 29 november på Norra Latin i Stockholm och vänder sig främst till dem som planerar, leder och genomför byggprojekt. Syftet är att samla alla involverade och under en heldag tillsammans söka svaren på hur vi minskar riskerna för till exempel förseningar, fördyringar, byggfel och olyckor.

– I grund och botten handlar det om kommunikation och samverkan mellan människor. När detta väl fungerar så skapas trygghet och tillit till varandra, som är en förutsättning för engagemang och goda prestationer. Men vi behöver se detta ur allas perspektiv, inte enbart ur ett byggherre- eller beställarperspektiv. Vi behöver prata med varandra snarare än om varandra, säger Tommy Lenberg.

För dem som planerar, leder och genomför byggprojekt

Bakgrunden till satsningen är bland annat Boverkets kartläggning som visar att bristfälliga byggprojekt årligen kostar samhället 100 miljarder kronor. Medarrangör till eventet är Binosight som står bakom världens första automatiserade tjänst som mäter kvalitén på ett byggprojekt. Project Quality index, PQi, har utvecklats tillsammans med Byggherrarna och forskare vid Luleå Tekniska universitet. Thomas Samuelsson är vd på Binosight.

– Vi satsar i dag väldigt mycket på innovation och teknik, men vi behöver även utveckla människorna. Vi riskerar ett ökat glapp mellan tekniken och människorna, vilket i sin tur ökar riskerna i projekten. Det Goda Projektet kommer därför att fokusera på människorna, de som planerar, leder och genomför byggprojekt. Varje programpunkt ska motivera och inspirera besökarna och när de går hem på kvällen ska de ha fått ny kunskap som de kan använda sig av i vardagen, säger han.

Branschen behöver börja mäta kvaliteten

Den senaste tidens händelser i omvärlden har också förändrat spelplanen för många branscher, inte minst byggbranschen. Skenande material- och energipriser, inflation och stigande räntor.

– Jag tror det blir än viktigare nu att titta mer på vår egen produktivitet, våra kvalitetsbrister är slöseri med resurser. Därför behöver vi bland annat börja mäta kvalitén på våra projekt för att förstå vad vi behöver göra för förbättringar om vi ska kunna fortsätta att bygga under rådande omständigheter, säger Tommy Lenberg.  

Bland redan klara talare finns, förutom Tommy Lenberg och Thomas Samuelsson, även Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, Catharina Elmsäter Svärd, vd för Byggföretagen och Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Programmet i övrigt är indelat i olika huvudpunkter som rör allt från ledarskap och projektkvalitet till arbetsplatsen, samverkan och förutsättningar för upphandlingar.

”Ska generera ett värde för besökarna”

Under förmiddagen blir det främst fokus på branschen och föreläsningar medan eftermiddagen i första hand ska ägnas åt fördjupningar i olika spår och där besökarna involveras mer.

– På eftermiddagen vill vi se interaktivitet där vi utbyter erfarenheter med varandra i olika grupper. Men programmet är inte helt spikat än, det kommer att dyka upp fler punkter och talare, säger Tommy Lenberg, som tillägger att man har försökt hålla nere kostnaderna för att så många som möjligt ska kunna delta på eventet.

– Det Goda Projektet ska generera ett värde för besökarna och för branschens utveckling, säger han.

Två prisutdelningar

Ett par höjdpunkter under dagen blir när Byggherrarna och Binosight korar årets vinnare av PQi – Utmärkt Projektkvalitet, som delades ut första gången förra året. Även Byggchefernas utnämning av Årets Byggchef kommer att tillkännages på eventet. Det blir även möjligt att önska sig ett lunchmöte med någon av talarna och diskutera en speciell fråga. Intresseanmälan till lunchmötena görs när du köper biljetten.

Det Goda Projektet

När: 29 november 2022

Var: Norra Latin, Stockholm

För vem: För dig som planerar, leder och genomför byggprojekt.

Arrangör: Huvudarrangör är Byggherrarna och medarrangör Binosight. Partner är Byggföretagen och Byggcheferna. Byggvärlden är mediapartner.

Anmäl dig och läs mer om eventet här: www.detgodaprojektet.se