Nyheter

Nytt hus håller värmen

Med en ny typ av huselement blir husen lika energisnåla som passivhus. Tekniken gör att värmen stannar kvar inne.Nu har företaget fler förfrågningar än man klarar av.

– Konstruktionen är väldigt enkel och energieffektiv, säger Robert Segerdahl, vd för Gotlandsföretaget Prodcon Villa Total.

Han har uppfunnit en patentsökt teknik, som sedan i somras har använts för att bygga ett 20-tal hus.

I stället för att montera ihop vanliga prefabricerade element med yttervägg, isolerande skikt och innervägg byggs huset utifrån och in.

Först byggs fasaden av färdiga betongelement och taket läggs på. Därefter placeras isoleringen så att alla skarvar går ihop utan glipor där värme kan läcka ut.

Trä- eller stålstommen som sedan byggs på insidan har inga förbindningar till ytterväggen, som ger värmeläckage.

– Det här huset får inga köldbryggor alls, och blir därför upp till 40 procent snålare än ett vanligt hus, säger Robert Segerdahl.

Han uppger att konstruktionen uppfyller normen för passivhus med god marginal, trots att vägarna är tunnare och man kan välja större fönster.

Samtidigt är kostnaden lägre än för traditionella betonghus.

En annan fördel är att risken för fuktproblem minskar. När betongskalet och taket är på plats skyddas arbetet på insidan exempelvis med att gjuta och isolera.

Intresset för de energisnåla husen är stort.

– Vi får tio till femton förfrågningar i veckan, framför allt om villor. Men vi har även fått en förfrågan från ett stort norskt byggföretag om att bygga flerfamiljshus i Stockholm.

Fast så stora uppdrag klarar Prodcon inte än så länge. Först måste fabriken i Visby byggas ut.

Så snåla är de nya väggarna

En köldbrygga uppstår där inner- och ytterskal är sammankopplade så att värme och kyla kan ledas ut och in genom byggnaden.

U-värdet anger hur energisnålt ett byggelement är.

Ju lägre u-värde, desto bättre isoleras värmen.

Prodcons väggar har u-värdet 0,11 vid en tjocklek på 44 cm tjocka och 0,08 vid 53 cm.