Nyheter

Nytt kompetensbolag ska få fart på träbyggandet

Adam Kihlberg och Linda Carlsson på nystartade Timratec. Bild: Elias Assar

Företagsbyggaren Sjöson och erfarna KL-träkonstruktörer startar kompetensbolaget Timratec med målet att bli Europaledande inom industriellt träbyggande.

Vd för det nystartade bolaget blir Linda Carlsson.

– Intresset för att bygga med massivträ har vuxit stort de senaste 4-5 åren, men nu ser vi att marknaden är mogen för en omställning i grunden. Det finns ett skriande behov av kompetens inom byggande med KL-trä i industriell skala. Därför drar vi nu igång Timratec, säger Linda Carlsson, vd på det nystartade bolaget i ett pressmeddelande.

Timratec blir en del av Sjöson-koncernen som är sprunget ur Fristad Bygg som har konstruerat och byggt i korslimmat trä sedan drygt tio år tillbaka. Där finns Adam Kihlberg, som har jobbat mycket med KL-träbyggnation och som blir teknik- och produktutvecklingschef på Timratec.

– Det är först genom att använda KL-trä och limträ som det centrala och bärande byggelementet i fler och större projekt som byggbranschen på allvar kan bygga förnybart och klimatsmart. Sedan måste vi naturligtvis komplettera med betong och andra material, säger Adam Kihlberg.

Enligt Linda Carlsson skulle det gå att minska betonganvändningen med cirka 20-30 procent för klimatsmartare alternativ och hänvisar till uppgifter framtagna av Johan Silwerbrand, som är professor i brobyggnad vid KTH.

– Om fler hade kompetens inom industriellt träbyggande hade Sverige kunnat bygga smartare. Vi skulle alltså kunna ersätta 1,5 miljon kubikmeter betong med klimatsmartare alternativ, vilket är en enormt stor och positiv förändring, säger Linda Carlsson.

Timratec hänvisar också till uppgifter från Näringsdepartementet om att kunskapsbrister inom byggsektorn är ett hinder för ökat träbyggande. Detta är något som Timratec tänker råda bot på genom att rekrytera och utbilda ett stort antal KL-konstruktörer och träspecialister. Planen är att ta en ledande branschposition. Rekryteringsbehovet kommer därför vara stort de närmaste åren. Bolaget vill växa snabbt för att kunna erbjuda expertkunskap, utbildning och projektledning i alla steg, från projektanalys till montering.

Bolaget är redan involverat i flera projekt, bland annat trästaden Wendelstrand i Mölnlycke som utvecklas av Next Step Group. Det är, enligt Timratec, ett av Europas största bostadsprojekt i trä, där forskare, entreprenörer och träindustrin möts och samskapar i nya former.

– Den vanligaste frågan jag får är ”Kan man bygga det här i trä?”. Och det mesta går att bygga i trä, vi har redan konstruerat höghus upp till åtta våningar och ännu högre hus är på gång i Sverige. När det gäller infrastrukturprojekt och grundkonstruktioner finns begränsningar, men i en framtid kommer vi kunna använda skogsråvaran i betydligt större utsträckning, säger Adam Kihlberg.