Nytt närsjukhus i Angered

Nytt närsjukhus i Angered
NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga Angereds Närsjukhus, landets första nybyggda närsjukhus.
NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga Angereds Närsjukhus, landets första nybyggda närsjukhus. Kunden är Västfastigheter och projektet genomförs i samarbetsformen partnering. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 400 MSEK, som orderregistreras i det fjärde kvartalet 2012.

Planering och förberedelser pågår för fullt inför byggstarten som är beräknad till årsskiftet 2012/2013.

Angereds Närsjukhus ska stå klart 2015 och beräknas bli cirka 18 000 kvadratmeter stort. Förutom specialistmottagningar och operationsfaciliteter kommer byggnaden att inrymma en vårdcentral. Byggnadens utformning med planlösningar är framtagna utifrån ett nytänkande som utgår från patienter och samverkan mellan verksamheter.

– Med bygget av Angereds Närsjukhus bidrar vi konkret till att öka samhällsnyttan i de nordöstra stadsdelarna, säger Fredrik Johansson, avdelningschef, NCC Construction, region Väst Avd. Hus.

– Tillsammans kommer vi att kunna skapa lokaler utformade för att tillgodose närsjukhusets och ytterst invånarnas behov. Med NCC får vi också en samarbetspartner som gör att vi kan nå våra högt ställda miljömål, säger Lars Janson, fastighetsdirektör, Västfastigheter.

– Partnering är ett arbetssätt som lämpar sig väl för produktion av sjukhusbyggnader då det medger en process där beslut om vårdtekniska lösningar kan läggas närmare öppnandet och där vi har säker kontroll på projektets slutliga kostnad, sluttid och kvalitet, säger Fredrik Johansson

Som mest kommer cirka 45 personer att sysselsättas och orderregistrering sker i det fjärde kvartalet 2012.

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Peab tar hem sjukhusuppdrag
Peab får sjukhusuppdrag i Helsingfors
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city