Nyheter

Nytt operationshus i Karlstad

Skanska har slutit ett partneringavtal med Värmlands Läns Landsting gällande nybyggnad och ombyggnad vid Centralsjukhuset i Karlstad. Värdet på det inledande arbetet uppgår till 370 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige fjärde kvartalet 2012.

I en första fas ska Skanska uppföra ett nytt operationshus, hus 60, samt bygga ersättningslokaler i befintliga hus 53 och hus 54. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvadratmeter fördelat på fyra våningsplan, inklusive garage och utformas enligt landstingets vision om framtidens operationshus, som ska vara byggt runt patienten. Stor vikt läggs vid hållbarhet i materialval samt att möta höga krav på energieffektivitet. Målet är att byggnaden ska certifieras enligt LEED Health Care, nivå guld. Projekteringsarbetet för det nya operationshuset är inlett och avsikten är det ska stå klart efter sommaren 2016.

Byggnationen av ersättningslokaler i de befintliga hus 53 och hus 54 innefattar bland annat nya operationssalar och mottagningslokaler. Arbetet påbörjas under kommande år och ska vara färdigt till sommaren 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.